Tasawuf

 

Kitab Al-Hikam dan Kewalian Kiai Abdussalam Kajen Pati

Al-Hikam, kitab karangan seorang sufi besar Syeikh Ibnu ‘Athoillah ini sangatlah terkenal bagi umat Islam. Kitab ini membahas tasawwuf atau kerohanian dalam beragama, guna menjalankan hati dalam penghambaan.

Prediksi Imam Ghazali Mengenai Malam Lailatul Qadar

Memprediksi malam lailatul qadar pada sepuluh malam terakhir di bulan yang pada sepuluh pertamanya adalah rahmat, sepuluh tengahnya adalah ampunan dan sepuluh akhirnya adalah bebas dari neraka. Walau pun hakikatnya tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan terjadinya Lailatul Qadar, kecuali Allah SWT.

Melesatkan Ruhani di Tengah Pandemi

Kesempitan dan kefakiran akibat pandemi COVID-19 bisa menjadi jalan untuk melesatkan ruhani kita kepada Allah swt, yang tidak didapatkan kala lain dalam kehidupan kita. Insya Allah, asal ma’rifat, segala sesuatu akan membawa manfaat.

Kisah Imam Abu Qasim dan Ayat-Ayat tentang Obat

Di dalam sebuah kisah, Imam Abu Qasim Qushairi RA. berkata: “seorang di antara anakku jatuh sakit sehingga dia hampir meninggal.

"Futuh", Kisah Perjalanan Keilmuan Syaikh al-Rais Ibnu Sina

Syaikh al-Rais Ibnu Sina pernah bercerita tentang perjalanan keilmuannya. Ini ceritanya.