Profil Ulama

 

Biografi KH. Abu Dzarrin

KH. Abu Dzarrin beliau adalah ulama kharismatik dari bojonegoro dan pendiri pesantren Abu Dzarrin.

Biografi Syeikh Sulaiman Kurdi

Syeikh Sulaiman Kurdi adalah mahaguru para ulama nusantara berasal dari bojonegoro, yang mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya dari tanah nusantara.

Biografi Syeikh Baqir bin Muhammad Nur al-Jukjawi

Syeikh Baqir bin Muhammad Nur al-Jukjawi adalah ulama gurunya para ulama nusantara berasal dari Yogyakarta dan bermukim hingga wafat di Mekkah.

Biografi KH. Usman Cepu

KH. Usman Cepu beliau adalah ulama kharismatik dan pendiri pesantren Assalam Cepu. Beliau sangat berjasa atas pendirian Nahdaltul Ulama cabang Cepu.

Biografi KH. Hasyim Padangan

KH. Hasyim Padangan adalah ulama gurunya ulama di tanah Jawa berasal dari Padangan, Bojonegoro.

Biografi KH. Muhammad Tambih

KH. Muhammad Tambih adlah ulama betawi yang mensi'arkan agama islam di Bekasi melalui majelis taklim, dakwah lisan dan dakwah kitab.

Biografi KH. Ahmad Dimyati (Mama Mafazah)

KH. Ahmad Dimyati (Mama Mafazah) beliau adalah ulama kharismatik berasal dari Sindangkerta, dan pendiri pesantren Mafazah, Bandung Barat.

Biografi KH. Habib Syarief Muhammad Al-Adyrus

KH. Habib Syarief Muhammad Al-Adyrus beliau adalah ulama Nahdlatul Ulama dan pengasuh pesantren Assalaam Bandung.

Biografi KH. Ahmad Marzuqi Romli

KH. Ahmad Marzuqi lahir pada tahun 1901 M di desa tempat ayahnya tinggal yaitu di Giriloyo Wukirsari Imogiri Bantul sebagai putra bungsu.

Biografi Syekh Abdul Fatah Husein Rawa

Nama lengkap beliau adalah al-Musnid al-Faqih al-Mu`ammar Syeikh Abdul Fatah bin Husein bin Ismail bin Ali Toyyib Rawah al-Jawi al-Makki as-Syafi`i.