Berburu di Tanah Haram

 1. Hadis:

  الضَّبُعُ صَيْدٌ وَفِيْهِ كَبْشٌ

  Artinya:
  "Dhabu' (sejenis srigala) itu hewan buruan dan tebusannya seekor domba."

  Asbabul Wurud:
  Kata Jabir: ”Aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang memburu dhabu' di tanah haram. Sabda Beliau : "Dhabu' itu… dan seterusnya."

  Periwayat:
  Para ulama Sunnah Dari Jabir. Daruquthni meriwayatkannya pula Dari Ibnu Abbas. Hadis ini dipandang Hassan oleh Turmidzi dan As-Suyuthi.


  Berburu dhabu' di tanah haram boleh dengan tebusan (fidyah) seekor domba.