Jihad Paling Nikmat

 1. Hadis:

  نِعْمَ الْجِهَادُ الْحَجُّ

  Artinya:
  "Jihad paling nikmat adalah melaksanakan ibadah haji."

  Asbabul Wurud:
  Aisyah bertanya kepada Nabi SAW tentang jihad, lalu Beliau menjawab: "Jihad paling nikmat adalah haji."dalam riwayat lain dikatakan: "Kami berpendapat bahwa pekerjaan yang paling utama adalah jihad, apakah kami tidak boleh berjihad? Nabi menjawab: "Bagi kaum wanita jihad yang paling utama adalah haji mabrur. dan dalam riwayat lain dikatakan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW: "Bolehkah kami berperang dan berjihad bersamamu? Lalu Beliau menjawab: Bagimu sebaik-baik jihad adalah haji mabrur. kemudian Aisyah berkata: "Maka kami tidak pernah meninggalkan haji setelah aku mendengar hal ini Dari Rasulullah SAW."

  Periwayat:
  Bukhari Dari Aisyah R.A


  Ibnu Baththal mengatakan bahwa Hadis di atas mengandung makna bahwa perempuan tidaklah wajib berjihad. Jihad yang paling nikmat (baik) bagi mereka adalah menunaikan ibadah haji. dalam hubungannya dengan tugas seorang kepala negara (imam), perempuan dapat dimintakan pertolongan seperti menyeDia kan air minum (dapur umum) dan menolong orang yang luka-luka (dalam pertempuran).