Puasa Terus-Menerus

 1. Hadis:

  لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ

  Artinya:
  "Tiada puasa Dia dan tiada pula berbuka."

  Asbabul Wurud:
  Abu Qatadah menceritakan: "Seorang Arab udik bertanya kepada Nabi SAW mengenai puasa terus-menerus (shaumud dahri). Beliau menjawab: "Tiada puasa Dia dan tiada pula berbuka." Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah Dari Umar R.A bahwa Nabi SAW bersabda: "Tiada puasa Dia , dan tiada pula berbuka, Barang siapa yang mengerjakan puasa terus-menerus."Imam Ahmad juga meriwayatkan seperti itu, dan Thabrani dalam "Al-Jami'ul Kabir" Dari Ibnu Abbas R.A

  Periwayat:
  Ibnu Majah Dari Abu Qatadah R.A


  Hadis di atas menyatakan bahwa agama tidak menyukai (makruh) puasa terus-menerus, bahkan ada yang berpendapat haram. Makna "Tiada puasa baginya dan tidak pula berbuka", tiada Dia memperoleh pahala puasa secara sempurna dan tidak pula Dia menikmati berbuka (secara sempurna).