Kencing Bayi Laki-Laki dan Perempuan

 1. Hadis:

  يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ

  Artinya:
  "dipercikkan air ke atas kencing anak laki-laki dan dibasuh kencing anak perempuan."

  Asbabul Wurud:
  Zainab binti Jahsy berkata: "Rasulullah SAW tidur di rumahku. kemudian datang Husen ibnu Ali berlarian kian kemari. Maka aku khawatir hal itu membangunkan Beliau. Maka aku sibukkan Dia dengan sesuatu (permainan). Namun aku lalai, lalu Dia duduk di atas perut Nabi SAW. Dia menempelkan Dzakar (kemaluan) nya di atas pusar Rasulullah SAW. kemudian Dia kencing. Maka aku takut akan kejadian itu. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Bawalah air kesini."Lalu Beliau percikkan di atas bekas kencing itu. kemudian Beliau bersabda: "dipercikkan air ke atas ?. dan seterusnya."

  Periwayat:
  Al-Baihaqi dalam As-Syu'ab Dari Zainab binti Jahsy.