Penjelasan Tariqat Tijaniyah Beserta Baiat Barzakhiyah (Sanad kepada Rasulullah)

 
Penjelasan Tariqat Tijaniyah Beserta Baiat Barzakhiyah (Sanad kepada Rasulullah)

Tariqat Tijaniyah Beserta Baiat Barzakhiyah

Pertanyaan :

Apakah tariqat Tijaniyah, apakah tariqah ini mempunyai sanad muttasil kepada Rasulullah Saw?

Apakah baiat Barzakhiyah itu dapat dianggap (sah) sebagai tariqat yang sah dalam agama Islam, walaupun dilakukan sebagai cara sadar (yaqazhah) dan pembaiatnya seorang yang terkenal wali?

Manakah yang lebih utama, tariqat Tijaniyah ataukah lainnya?

 

Jawab : Memang tariqat Tijaniyah itu mempunyai sanad muttasil kepada Rasulullah Saw. beserta baiat Barzakhiyah dan dapat dianggap sebagai tariqat yang sah dalam Islam. Semua tariqat yang bersendikan keutamaannya, baik tariqat Tijaniyah maupun lainnya itu sama.

Keterangan, dalam kitab:

  1. Hidayah al-Adzkiya[1]

وَطَرِيْقُ كُلِّ مَشَايِخَ قَدْ قُيِّدَتْ بِكِتَابِ رَبِّي وَالْحَدِيْثِ تَأَصَّلاً.

Adapun tariqat semua syekh/guru tariqah, berdasarkan kepada kitab Tuhan (al-Qur’an) dan al-Hadits.

 

[1]   Zainuddin al-Malibari, Hidayah al-Adzkiya dalam Muhammad Nawawi al-Bantani, Kifayah al-Atqiya, (Semarang: Usaha Keluarga, t. th.), h. 27.

 

Sumber: Ahkamul Fuqaha no. 50

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-3

Di Surabaya Pada Tanggal 12 Rabiuts Tsani 1347 H./28 September 1928 M.