Biografi Syekh al-Qasthalani

 
Biografi Syekh al-Qasthalani
Sumber Gambar: Dok. LaduniID

Daftar Isi Profil Syekh al-Qasthalani

  1. Kelahiran
  2. Wafat
  3. Pendidikan
  4. Karya Kitab
  5. Chart Silsilah Sanad
  6. Referensi

1. Kelahiran

Beliau adalah seorang 'alim, ahli taqwa yang wara‘, sangat memahami segala masalah yang menjadi hiasan agama, penyarah hadits Nabi Muhammad SAW. beliau bernama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Malik bin al-Qasthalani al-Qutaibi al-Mishri Abu al-'Abba Syihabuddin. Beliau ulama berkebangsaan Mesir penganut mazhab Imam Syafi‘i yang dilahirkan di Kota Kairo, Mesir pada hari senin tanggal 20 Dzulqa'dah 851 H.

Baca juga: Biografi Syekh Ibnu Qasim al-'Abbadi

2. Wafat

Syekh al-Qasthalani wafat di Kairo pada bulan Muharram tahun 923 H dalam usia 72 tahun.

4. Pendidikan

Syekh al-Qasthalani hafal banyak sekali kitab, antara lain kitab asy-Syatibiyah. Beliau banyak belajar kepada para ulama, di antaranya Syekh Burhan al-Ajluni, Syekh Jalal al-Kabir, Syekh Khalid Azhar, Syekh al-Hafizh Sakhawi dan

UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN

 

Lokasi Terkait Beliau

    Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya