Profil Imam Taqiyuddin As-Subki

 
Profil Imam Taqiyuddin As-Subki
Nama dan Kelahirannya

Nama lengkap beliau adalah Ali bin Abdul Kafi, Abulhasan Taqiyuddin as-Subki, lahir di desa Subki Mesir pada tahun 683 H. Beliau adalah seorang Ulama besar Syafi’iyah di Mesir ketika itu yang mahir dalam ilmu tafsir, ilmu ushuluddin, fiqih, nahwu, sharaf, ahli bahasa, mempunyai kesanggupan untuk berdebat dan munazarah menegakkan kebenaran Ilahi.
 
Menuntun Ilmu

Sewaktu kecil orangtuanya memboyong ke Mesir, untuk berguru kepada beberapa ulama, seperti Hafidz Dimyathi dan Syaikh al-Islam Ibnu Daqiq al-Ied. Sejak menimba ilmu, As-Subki dikenal anak yang cerdas dan disiplin. Sehingga dalam waktu singkat beliau menguasai banyak ilmu.

Setelah mendapat banyak ilmu dari para ulama di Kairo, beliau kemudian pindah ke Syam (Syria). Karena ketinggian ilmu dan kealimannya, beliau dilantik sebagai Qadhi di negeri ini. Bahkan beliau mendapat gelar Qadhi al-Qudhaa' (hakim dari semua hakim) di negara tersebut.

Kitab Karya-Karya ImamTaqiyuddin As-Subki
Karangan beliau ada 20 buah kitab besar, di antaranya:

1. Takmilah Syarah al-Muhazzab, yaitu untuk mencukupkan yang kurang dalam Syarah al-Muhazzab karangan Imam Nawawi.
2. Syarah Kitabu al-Minhaj karangan Imam Nawawi.
3. Tafsir Ad Durun Nazhim fi tafsiril Quranil ‘Azhim.
4. Kitab penolak faham Ibnu Taimiyah dalam soal Thalaq dan Ziarah.
5. At Tahbiril Muhazzab fi Tahrifil Madzhab, syarah kitab Minhaj.
6. Al Ibtihaj fi Syahril Minhaj.
7. Raful Hajib 'an Mukhtasar Ibnul Hajib.
8. Nurul Mashabih fi Shalatit Tarawih.

Kewafatannya
 
Syaikh Taqiyuddin As-Subki wafat pada tahun 756 H di Kairo, Mesir. Penguburan jenazahnya diiringi ribuan umat Islam. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menandingi jumlah petakziyah Imam Ahmad bin Hanbal, kecuali jumlah petakziyah as-Subki.

 

Sumber: Dari Berbagai Sumber

 

Info lengkap tentang biografi ulama, silakan buka di https://wiki.laduni.id/Main_Page

 

 

Sumber: dari berbagai Narasumber