Biografi Habib Abdullah Bin Ali Al-Haddad Keramat Bangil

 
Biografi Habib Abdullah Bin Ali Al-Haddad Keramat Bangil
Sumber Gambar: Makam Keramat Bangil (foto ist)

Daftar Isi Profil Habib Abdullah Bin Ali Al-Haddad Keramat Bangil

 1. Kelahiran
 2. Wafat
 3. Keluarga
 4. Pendidikan
 5. Guru-Guru
 6. Murid-Murid
 7. Mendirikan Majelis Taklim
 8. Karomah
 9. Chart Silsilah Sanad
 10. Referensi

1. Kelahiran

Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad lahir di Bondowoso, Jawa Timur. Beliau merupakan putra dari Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhdar.

2. Wafat

Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad wafat pada hari Jum’at, 15 Shofar 1331 H, sesudah melaksanakan shalat Ashar. Jenazah beliau dimakamkan dekat mushollahnya yang terletak di daerah Sangeng Kramat, Bangil.

3. Keluarga

Habib Abdullah sewaktu tinggal di Johor selama 4 tahun sempat menikah dengan keluarga Al Syahab, namun istrinya wafat tak lama setelah menikah.

Pada tahun 1291 H beliau menikah dengan Syarifah Aisyah binti Hamid bin Alwi Al Hamid di Tarim. Dari perkawinannya itu beliau dikaruniai 5 orang anak, yaitu Alwiyah, Nur, Fatimah, Muznah, dan Hasan.

Akhirnya pada bulan Syawal 1301 H/1903 M tinggallah beliau di kota Bangil, Jawa timur. Di sinilah akhirnya beliau memutuskan untuk tinggal dan berda’wah Islam. Kemudian tanggal 27 Jumadil Awwal 1302 H/1903 M beliau menikah dengan Syarifah Maryam binti Ali Al Aydrus (seorang istri yang sangat taat beribadah kepada Allah, berbakti kepada suaminya dan selalu membasahi lidahnya dengan berdzikir kepada Allah SWT serta bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW). Dalam pernikahannya, beliau dikaruniai 4 putri dan 6 putra, diantara adalah:

 1. Habibah Alwiyah
 2. Habibah Nur
 3. Habibab Fatimah
 4. Habibah Muznah
 5. Habib Hasan
 6. Habib Muhammad bin Abdullah Al Haddad
 7. Habib Ahmad bin Abdullah Al Haddad
 8. Habib Ali bin Abdullah Al Haddad, seorang yang alim dan sabar.
 9. Habib Hamid
 10. Habib Umar

4. Pendidikan

Sejak kecil beliau mendapatkan pendidikan langsung dari kedua orangtuanya. Hal itu memang sudah menjadi suatu ciri para ulama salaf Bani Alawi, yang kebanyakan dari mereka semenjak kecil didikan langsung oleh orangtua-orangtuanya.

Beliau dibesarkan dalam keluarga yang akrab dengan nuansa kenabian, kewalian dan keilmuan. Beliau mendapat bimbingan membaca, mempelajari dan menghafal Al-Qur'an dari ayahandanya Al 'Alamah Habib Ali bin Hasan Al-Haddad, sehingga alam pikirannya selalu terpaut dengan Al-Qur'an.

Menjelang dewasa, beliau meneruskan study di kota kelahirannya, Tarim. Di sanalah beliau mengenyam beberapa cabang ilmu, seperti tafsir, fiqih, hadits dll dari para ulama terkemuka. Guru-gurunya antara lain Mufti Habib Al 'Allamah Abdurrahman Al-Masyhur (pengarang kitab Bughayat al-Mustarsyidin), Habib Umar bin Hasan Al-Haddad di Ghurfah, Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi di Sewun, Habib Muhsin bin Alwi Assegaf, dan Habib Muhammad bin Ibrahim Bilfaqih.

Pada tahun 1281 H / 1860 M, beliau meninggalkan kampung halaman menuju kota Do'an dan Gidun untuk berguru kepada beberapa ulama, seperti Habib Thohir bin Umar Al-Haddad dan Syekh Muhammad bin Abdullah Basuwaidan. Kepada mereka, Habib Abdullah mempelajari kitab Minhaj Al-Thalibin karya Imam Nawawi.

Tak lama kemudian, beliau mendapat ijazah untuk beberapa cabang ilmu, seperti Aqidah, Nas (pegangan dalam hokum islam), ilmu Ushul (pokok-pokok ilmu pengetahuan tentang ilmu fiqih), periwayatan hadits dan logika.

Sebagai Ulama yang haus ilmu, pada 1294 H / 1873 M, beliau meneruskan perjalanan ke Guairah untuk berguru kepada Al'Alamah Al-'Arif billah Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhdar. Dari ayahanda Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhdar (Bondowoso, Jawa Timur), beliau mendapat ijazah untuk beberapa cabang ilmu pengetahuan.

Pada salah satu mukadimah ijazahnya, disebutkan, "Aku berikan ijazah kepada keturunan Al-Quthb Al-Ghouts, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seorang ahli ibadah yang tampak di wajahnya cahaya ulama salaf. Kelak, dia akan menggantikan kedudukan salaf pendahulunya dan aku anggap dia sebagai anakku."

Pada tahun 1295 H / 1874 M, beliau menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam Rasulullah saw. Selama berada di Makkah, beliau tinggal di rumah mufti Habib Muhammad bin Husein Al-Habsyi (ayahanda Al-Imam Al-'Allamah Ali bin Muhammad bin Husin Al Habsyi), penyusun Simtud Duror. Sementara, di kota Jarwal, beliau mempelajari, antara lain, ilmu Nahwu (tata kalimat) dan mantik (logika), sehingga memperoleh ijazah dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan.

Tak lama kemudian, beliau menuju ke Madinah. Tinggal empat bulan disana, beliau berguru pada Syekh Muhammad Abdul Mukti bin Muhammad al-Azab, seorang faqih dan pakar bahasa arab.

Pada 1297 H / 1876 M, beliau mulai berdakwah ke tanah Melayu. Mula-mula ke Singapura, lalu ke Johor. Di sana, beliau bersahabat dengan Sayyid Salim bin Thaha Al-Habsyi dan Sultan Abu Bakar bin Ibrahim yang saat itu menjadi Sultan Johor. Ketika menghadiri peresmian istana Kesultanan Johor, beliau ditemui oleh Sultan Ahmad dari Padang dan diminta untuk menjadi wali agama di sana, namun Habib Abdullah menolak dengan halus.

Setelah kurang lebih empat tahun berdakwah di Johor, beliau meneruskan perjalanan dakwahnya ke Jawa, Indonesia. Mula-mula, beliau tiba di Batavia, kemudian meneruskan ke Bogor, Solo dan Surabaya. Di kota-kota tersebut, beliau merasa kurang nyaman, walaupun kaum muslimin setempat menyambutnya dengan antusias. Pada akhir syawal 1301 H, beliau tiba di Bangil, Jawa Timur. Di sinilah beliau merasakan kenyamanan dan pada akhirnya menetap untuk berdakwah. Setiap hari, selepas asar, beliau menggelar Rahah (pengajian), dan setiap Kamis mengisi majelis taklim di Masjid Kalianyar.

5. Guru-Guru

Menginjak usia dewasa, beliau berguru kepada para ulama besar yang ada di kota Tarim. Di antara guru-guru beliau adalah :

 1. Habib Abdurrahman bin Muhammad Almasyhur (mufti Tarim saat itu, pengarang kitab Bughayat al-Mustarsyidin)
 2. Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad
 3. Habib Ahmad bin Muhammad Al Muhdhar (Huwaireh)
 4. Habib Hamid bin Umar Bafaraj
 5. Habib Idrus bin Umar Al Habsyi di Sewun (pengarang kitab Iqdul Yawaaqit)
 6. Habib Muhammad bin Ibrahim Bilfaqih
 7. Habib Muhammad bin Syaikh Jamalul Lail
 8. Syekh Muhammad bin Abdullah Basuwaidan (Geidun)
 9. Syekh Muhammad Abdul Mukti bin Muhammad Al Azab
 10. Habib Muhsin bin Alwi Assegaf
 11. Syekh Sa’id bin Isa Al-Amudi (Damun)
 12. Habib Thohir bin Umar Al Haddad (Damun)
 13. Habib Umar bin Hasan Al Haddad di Ghurfah

6. Murid-Murid

Murid beliau sangat banyak sekali dan diantara muridnya yang menjadi kiai antara lain:

 1. Kiai Zayadi
 2. Kiai Husain
 3. Kiai Mustofa
 4. Kiai Asyiq
 5. Kiai Muhammad Thahir dari Bangku, Singosari
 6. KH. Kholil Bangkalan
 7. Habib Muhammad bin Ahmad Al Muhdlor
 8. Habib Alwi bin Muhammad Al Haddad
 9. Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi
 10. Habib Ahmad bin Muhsin Al Haddar
 11. Beliau juga pernah member ijazah kepada Syekh KH. Hasyim Asy’ari, Tebuireng, Jombang.

7. Mendirikan Majelis Taklim

Sampai akhirnya pada tahun 1301 H, tepatnya akhir Syawal, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tiba di kota Bangil. Di sanalah beliau menemukan tempat yang cocok untuk menetap dan berdakwah. Mulailah beliau membuka majlis taklim dan rauhah di kediaman beliau di kota Bangil.

Beliau juga mengembangkan dakwah Islamiyyah di daerah-daerah lain di sekitar kota Bangil. Disana juga beliau mengamalkan ilmunya dengan mengajar kepada murid-murid beliau. Keberadaan beliau di kota Bangil banyak membawa kemanfaatan bagi masyarakat di kota tersebut. Tidak jarang pula, masyarakat dari luar kota datang ke kota itu dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari beliau.

Beliau adalah seorang yang sangat pemurah dan sangat memperhatikan para fakir miskin. Beliau adalah seorang yang tidak suka dengan atribut kemasyhuran. Beliau tidak suka difoto atau dilukis. Beberapa kali dicoba untuk difoto tanpa sepengetahuan beliau, tetapi foto tersebut tidak jadi atau rusak. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat tawadhu.

Beliau selalu menekankan kepada para muridnya untuk tidak takabur, sombong dan riya. Dakwah yang beliau jalankan adalah semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan inilah bendera dakwah beliau yang tidak lain itu semua mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh para pendahulunya.

Hari demi hari beliau jalani dengan mengemban tugas dakwah, suatu aktivitas yang dapat menggembirakan hati Rasulullah SAW dan datuk-datuknya RA, suatu aktivitas yang membawa umat dari kegelapan menuju cahaya iman. Itulah aktivitas beliau sehari-hari. Dan sebagai penghormatan kepadanya, setiap 27 safar digelarlah acara haul di makamnya di Sangeng Kramat, Bangil, Jawa Timur.

8. Karomah

Mimpi Bertemu Rasulullah

Suatu hari, Sayid Umar Syatta, Mufti Haramain dari Mekah, menerima ru'yah ( penampakan dalam mimpi ) bahwa Rasulullah saw menganjurkannya untuk menemui Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. "Dia adalah cucuku yang sebenarnya," Kata Nabi saw dalam ru'yah tersebut.

Dalam perjumpaan itu, Sayyid Umar Syatta menciumi lutut dan kaki serta minta maaf kepada Habib Abdullah, karena tidak tahu kedudukan Habib Abdullah; jika Nabi saw tidak memberitahukannya. Ada satu hal yang selalu beliau tekankan kepada murid-muridnya, juga dalam tulisan di beberapa kitabnya. Beliau selalu mengajarkan untuk berprilaku tawaduk (rendah hati), tidak takabur, sombong dan ria. Sebab, kata habib Abdullah, semua itu adalah sifat-sifat setan.

Kopi Berkah

Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengisi hari-harinya dengan ibadah. Sejak magrib hingga menjelang isya, beliau selalu membaca Al-Qur'an dengan hafalan. Selepas shalat Isya berjemaah, beliau beristirahat selama dua jam, dan setelah itu membaca ratib bersama anak dan para sahabatnya. Kemudian, beliau menyelenggarakan muthala'ah (menelaah) sampai pukul 24.00.

Dua jam kemudian, beliau beristirahat lalu shalat Sunah, dan setelah itu berkeliling kota Bangil.pukul 03.00 dinihari pulang, lalu shalat Tahajud hingga menjelang fajar. Setelah shalat Subuh berjemaah dengan keluarga, beliau membaca wirid sampai menjelang waktu dhuha, lalu sholat dhuha delapan raka'at. Begitulah amalan Ulama besar ini setiap hari.

Pada suatu malam, ketika berjalan mengelilingi kota Bangil, beliau bertemu dengan seorang anggota hansip. "Kenapa malam-malam begini Habib keliling di jalanan?,” tanya hansip keheranan.

"Mengapa kamu juga berada di pos penjagaan ini?," kata Habib Abdullah kembali bertanya.

"Kami ditugasi oleh Pak Camat menjaga daerah sekitar ini," Jawab Hansip.

Maka Habib Abdullah pun menimpali, "Saya mendapat tugas dari penguasa alam semesta,".

Suatu hari, beliau membacakan kitab-kitab karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di Masjid Kalianyar. Setiap kali hadir di majelis taklim yang dihadiri kurang lebih 60 orang itu, beliau biasa membawa ketel kecil berisi kopi.

Usai pengajian, menjelang magrib, dihidangkanlah kopi untuk para jemaah. Kopi itu cukup untuk 60 orang yang hadir. Suatu hari, tanpa diduga, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar bersama rombongan sebanyak 60 orang berkunjung ke majlis taklim tersebut.

Habib Abdullah pun minta Syekh Mubarak Jabli menuangkan kopi dan menghidangkannya kepada mereka. Setelah menuangkan kopi ke beberapa cangkir, ternyata kopinya habis, dan ia berhenti menghidangkan kopi.

"Tuangkanlah lagi kopinya," Kata Habib Abdullah.

Dengan bingung, Syekh Mubarak berbisik kepada Habib Muhammad, putra Habib Abdullah, "Ketelnya sudah kosong," Tapi kata Habib Muhammad, "Turuti saja perintahnya".

Maka Syekh Mubarak pun kembali mencoba menuangkan kopi ke cangkir-cangkir dari ketel kosong itu. Tapi betapa terkejut manakala dilihatnya, atas izin Allah SWT, dari ketel kosong tetap mengucur kopi hangat hingga seluruh tamu kebagian.

Menolak Pemberian Bangsawan

Suatu sore, seorang bangsawan Bugis dari Makassar bertandang ke Bangil, dan menghadiahkan sebuah peti dari emas berisi kayu gaharu, dan sejumlah besar uang untuk Habib Abdullah. Sebelum menerima hadiah, beliau bertanya, "Apakah di negerimu ada orang yang berhak menerima sedekah?"

Bangsawan itu berkata, "ya, ada."

Maka Habib Abdullah berkata pun minta agar hadiah itu dibagi-bagikan kepada faqir miskin di Makassar. "Alhamdulillah, kami dalam keadaan mampu," Ujar Habib Abdullah seraya menunjuk sebuah karung penuh uang emas.

Maka sang bangsawan Bugis itu pun segera mohon maaf dan berjanji melaksanakan amanatnya. Habib Abdullah memang dikenal sangat dekat dengan faqir miskin. Setiap bulan, beliau membantu sekitar 70 keluarga miskin.

Dikawal Sepasang Harimau

Suatu hari Residen Pasuruan datang ke Bangil. Begitu ia turun dari kereta berkuda, semua orang berdiri menghormatinya. Kebetulan saat itu, Habib Abdullah berada disitu, mengantar pamannya, Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad, hendak pulang ke Surabaya.

Ketika sang Residen lewat persis di depan Habib Abdullah, ia tidak mengindahkannya. Ia tetap duduk santai, tidak berdiri menghormatinya.

Maka datang seorang anggota polisi memerintahkannya datang ke kantor Residenan Pasuruan. Tanpa pikir panjang, beliau pun berangkat kesana.

Sampai disana, beliaupun menunggu di ruang depan, tapi tak seorangpun petugas pun menemuinya. Anehnya, bahkan ada beberapa petugas yang lari ketakutan ketika melihat kehadiran Habib Abdullah.

Akhirnya, seorang pegawai Karisidenan menemuinya sambil berkata gemetara, "Sebaiknya Habib kembali saja, sebab Residen dan semua stafnya takut melihat Habib yang didampingi dua ekor harimau dengan mulut terbuka." Setelah kejadian itu, Sang Residen meletakkan jabatan.

Enggan Difoto

Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad adalah orang yang tidak suka difoto atau dilukis. Beberapa kali dicoba untuk difoto tanpa sepengetahuan beliau, tetapi foto tersebut tidak jadi/rusak.

Beliau bersifat tawadlu’, hal ini tampak sekali dalam nasehat dan tulisan yang beliau karang. Di mana beliau selalu menekankan kepada murid-muridnya untuk tidak takabur, sombong dan riya’, karena hal serupa itu adalah sifat setan.

Karya-Karya

Seperti lazimnya para ulama, Habib Abdullah juga menulis sejumlah kitab. Bukan hanya menulis kitab agama, beliau juga menulis syair yang bermuatan hikmah, karya beliau antara lain:

 1. Kumpulan syairnya dibukukan dalam bentuk Diwan ( antologi ) berjudul Qalaid Al-Lisan fi Ahl Al-Islami wa Al-Iman.

Bahkan kakeknya, Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad, Shohibur Rotib al Haddad, dalam qosidahnya Ta’iyah al Kubro yang awal qosidahnya berbunyi, “Ba’atsu lijironil ‘aqiqi takhiyyati wa aauda’tuha rikhas shabakhina habani.” Qasidah ini berjumlah 249 bait.

Habib Abdullah bin Ali Al Haddad selain ahli sufi dan da’wah, juga sangat berbakat dalam bidang sya’ir arab. Pada saat yang berbeda, Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad pernah mengatakan, “Kelak qasidah ini akan disempurnakan oleh salah satu anak cucu saya (keturunan beliau) dengan satu bait.”

Kemudian tiba saatnya qosidah ini ditambah satu bait oleh Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad (Kramat Bangil) yang berbunyi, “Wa alin wa ashabi wa man kana tabi’an li minha jhim fi kulli khatin wa rikhia”. Hal ini menunjukkan bahwa kekeramatan beliau, Habib Abdullah bin Ali Al Haddad jauh hari sebelumnya telah diketahui oleh kakeknya, wali Allah Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad.

 1. Syarah Ratib Haddad
 2. Hujjatul Mukminin fi Tawasul Bisayid Al-Mursalin
 3. Kitab Maulidil Haddad, dalam bentuk nadzam tentang kelahiran Rasulullah SAW.
 4. Sullamuthalib li A’lal Maratib Syarah Ratib Haddad, diterbitkan di Jakarta.

9. Chart Silsilah Sanad

Berikut ini chart silsilah sanad murid Habib Abdullah Bin Ali Al-Haddad Keramat Bangil dapat dilihat DI SINI.

10. Referensi

Dikumpulkan dari berbagai sumber


Artikel ini sebelumnya diedit tanggal 12 Januari 2021, dan terakhir diedit tanggal 30 Agustus 2022.

 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya