HASIL KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA NU. PP. QOMARUL HUDA NTB, 17-20 Nopember 1997 M

 
HASIL KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA NU. PP. QOMARUL HUDA NTB, 17-20 Nopember 1997 M

HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA
NAHDLATUL ULAMA TENTANG MASAIL AL-DINIYYAH AL-MAUDHU’IYYAH
16-20 Rajab 1418 H/17-20 Nopember 1997 M
Di Pon Pes QOMARUL HUDA
Bagu, Pringgarata Lombok Tengah
Nusa Tenggara Barat

4. Nasbul Imam dan Demokrasi
5. Al-Huquq al-Insaniyyah fi al-Islam (Hak Asasi Manusia dalam Islam)
6. Kedudukan Wanita dalam Islam
7. Reksadana