Perempuan Dikawinkan oleh Wali Hakim, Sedang Walinya Mengawinkannya dengan Lelaki Lain

Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang perempuan yang dikawinkan oleh wali hakim di Jawa, sedang walinya sendiri (wali mujbir) berada di Mekkah dan mengawinkannya dengan seorang laki-laki lain (di Mekkah), perkawinan manakah yang dianggap sah?.

Tuntunan Puasa Tarwiyah

“Tidak ada amal yang lebih utama daripada amal ibadah di 10 hari Dzulhijjah ini. Sahabat bertanya: “Apakah tidak dengan jihad

Makmum Yang Membaca Surat Al Fatihah Saat Shalat

Bagaimana pendapat Muktamar tentang pendapat sementara orang yang mengatakan bahwa makmum tidak wajib membaca al-Fatihah, karena al-Fatihah ditanggung imam ?.

Tuntunan Zakat Lengkap

Zakat adalah kewajiban bagi seluruh umat Muslim yang mempunyai kelebihan harta

Inilah Bacaan Khutbah Nikah Beserta Hukum dan Contohnya

Khutbah Nikah berfungsi sebagai pembekalan bagi pasangan yang menikah, khutbah ini juga menjadi penyemangat bagi para hadirin yang masih belum menikah untuk segera menikah.