Ini Amalan tentang Bulan Rajab dari Waliyullah Mbah Hamid Pasuruan

 
Ini Amalan tentang Bulan Rajab dari Waliyullah Mbah Hamid Pasuruan

LADUNI.ID, Jakarta - Diriwayatkan dari Sahabat Anas bin Malik Ra. Sesungguhnya sahabat Anas berkata:

“Ketika memasuki bulan Rajab, maka Kanjeng Nabi membaca Doa: ‘Allohumma baarik lana fi Rojaba wa Sya’bana wa balligna Romadlona’.

Puasa 1 hari di awal bulan Rajab, sama dengan puasa 1 bulan di selain bulan Rajab.

Dan disunnahkan hari kamis (malam jumat) awal bulan Rajab, solat 12 rokaat yang tiap 2 rokaat 1 salam.

Di tiap rokaat, usai membaca Fatihah, membaca surat:

  • Inna Anzalna 3 kali
  • Al Ihlas 12 kali.

Usai Salat membaca:

Allohumma solli ala sayyidina Muhammadinin nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa soh bihi wa sallim.

Lalu sujud sambil membaca:

Subbuukhun Qudduusun wa robbul malaikati warruuh 70 kali.

Lalu bangun dan membaca:

Robbig fir war kham wa tajawaz ‘amma ta’lam innaka antal a’azzul ak rom.

Lalu sujud lagi dan membaca:

Subbuukhun Qudduusun wa robbul malaikati war ruh lalu berdoa apa hajatnya dan Alloh pasti meng-Ijabahi

Nabi bersabda:

Demi jiwaku yang berada di genggamannya, barangsiapa mengerjakan amalan di atas. Maka Alloh akan mengampuni semua dosa dosanya, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, sebanyak debu, sebesar gunung, sebanyak tetes air hujan, sebanyak dedaunan pohon. Dan bisa menyafa’ati (membebaskan) 700 orang keluarganya dari api neraka kelak”.

Cinarito saking panjenengane Shohabat Anas Ibn Malik Rodhiyallahu anhu,setuhune Shohabat Anas iki dawuh mengkene:

“Tatkala wis manjing ono wulan Rojab ,mongko Moco sopo Kanjeng Nabi Shollallahu alihi wa sallam ing Du’a : (Allahumma barik lana fi rojaba wa Sya’bana wa ballighna Romadhona)”.

Utawi puoso ono ingdalem kawitane dina rojab iku podo karo puoso sa wulan ingdalem sa liyane rojab. Lan den sunnahake ingdalem dina Khomise rojab kang awal ,opo yentoh sholat kang den arani : sholat roghoib

Hiyo iku sholat rolas (12) roka’at saben-saben rong rokaat salam sepisan.

Dene kang den woco saben-saben rokaat ba’dane fatehah:

Maca surat inna anzalna ..kaping telu .lan surat ikhlas kaping rolas (12)

Yen wis rampung mocoho :

Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad annabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa shohbihi wa sallim .

Nuli sujud beloko moco : Subbuhun quddusun Robbul Malaikati war ruh .ping pitung puluh (70) .

Nuli ngangkat sirah lan moco :

Robbigh fir warham wa tajawaz ‘amma ta’lam ,innaka antal a’azzul akrom .

Nuli sujud meneh lan moco :

Subbuuhun Quddusun Robbul Malaikati war Ruh ,lan nuwun marang Gusti opo kang di hajati ,Gusti Allah maringi lan ngijabahi .

Qola Rosulullah SAW :

walladzi nafsi biyadihi ,ma min abdin wala amatin yaquluhu ,illa ghofarohullahu lahu jami’a dzunubihi walau kanat mitsla zabadil bahri .wa adadir romli wa waznil jibali ,wa adadi qothril amthori wa waroqil asyjari ,wa syafa’a yaumal qiyamati fi sab’i miatin min ahli baitihi min man istaujaba annar .

*) Ijazah ini kami peroleh dari ning Kuni Zakiyah. Beliau istri dari KH Idris Hamid (putra Mbah Hamid).