Biografi Ahmad bin Yahya bin Wazir bin Sulaiman At Tujibi

 
Biografi Ahmad bin Yahya bin Wazir bin Sulaiman At Tujibi
Sumber Gambar: Foto istimewa

Laduni.ID Jakarta – Nama lengkap Ahmad bin Yahya bin al-Wazir bin Sulaiman bin al-Muhajir At Tujibi. Dipanggil dengan nama Abu Abdillah al-Mishri. Beliau mengabdikan diri sebagai pelayan Qaisiyyah bin Kultsum as-Saumi. Beliau merupakan ulama yang pakar dalam bidang hadis dan fikih. Dalam bidang fikih beliau belajar langsung kepada Imam Syafi’i. Oleh karena itu beliau termasuk salah satu ulama mazhab syafi’iyyah.

Contents

Baca Juga:    Biografi Imam Bukhari

Riwayat Hidup

Lahir

Lahir pada tahun 171 H.

Wafat

Wafat pada bulan Syawal tahun 250 H.

Pendidikan dan Sanad Keilmuan

Ahmad bin Yahya bin al-Wazir bin Sulaiman bin At Tujibi berlajar kepada banyak ulama terkenal. Berikut ini adalah guru-guru atau sanad keilmuan beliau:

 1. Yahya bin al-Wazir bin Sulaiman At Tujibi (Ayah)
 2. Imam Syafi’i
 3. Imran bin Musa bin Fulaih bin Sulaiman al-Madani
 4. Abu Zaid Abdul Hamid bin Walid
 5. Abdullah bin Wahb
 6. Abdullah bin Kulaib al-Muradi
 7. Abdullah bin Abdul Hakim bin A’yan
 8. Syu’aib bin al-Laits bin Sa’d
 9. Sa’id bin Katsir bin ‘Ufair
 10. Khalid bin Nujaij al-Mishri
 11. Hamid bin Yahya al-Balkhi
 12. Isma’il bin Abdullah bin Hakim ad-Duhni
 13. Isma’il bin Bakar bin Mudhar (saudara Ishaq bin Bakar)
 14. Ishaq bin al-Furat At Tujibi
 15. Azhar bin Abdullah bin Yazid as-Sabba’i
 16. Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Luhai’ah al-Hadhrami
 17. Ahmad bin Zaban al-Muradi

Baca Juga:    Biografi KH. Agus Sunyoto., M.Pd

Penerus

Sebagai ulama yang disegani, Ahmad bin Yahya bin al-Wazir bin Sulaiman bin At Tujibi menjadi rujukan pengetahuan. Banyak ulama lain yang berguru kepadanya dan menjadi penerus keilmuannya, baik dalam bidang hadis maupun fikih. Berikut ini ulama-ulama yang berguru kepadanya dan menjadi penerus silsilah keilmuannya:

 1. Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al Muzani
 2. Abu Daud
 3. Al Hafidh Ad Darimi
 4. Ibnu Abid Dunya
 5. Abu Abdillah Al Marwazi
 6. Imam Abu Ja'far At-Tirmidzi
 7. Imam an-Nasa’i
 8. Junaid Al Baghdadi
 9. An-Nasa’i
 10. Ahmad bin Hammad bin Sufyan al-Qadhi
 11. Ahmad bin Yahya bin Zukair al-Mishri
 12. Ishaq bin Ibrahim bin Musa al-Qurasyi
 13. Zaid bin Abu Zaid bin Abi al-Ghamr
 14. Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud as-Sijistani
 15. Ali bin Ahmad bin Sulaiman (terkenal dengan nama ‘Allan)
 16. Harun bin Hassan Ibnu al-Barqi al-Azdi
 17. Ahmad bin Sayyar
 18. Rabi' bin Sulaiman
 19. Al Hafidh Ad Darimi
 20. Ibnu Abid Dunya
 21. Abu Abdillah Al Marwazi
 22. Imam Abu Ja'far At-Tirmidzi

Baca Juga:   Biograf Imam Syafi'i

Teladan

Banyak ulama yang menyanjung dan memuji Ahmad bin Yahya bin al-Wazir bin Sulaiman bin At Tujibi karena kedalaman dan keluasan ilmu beliau. An-Nasa’i mengatakan, “Dia adalah perawi terpercaya.”

Abu Sa’id bin Yunus mengatakan, “Dia merupakan ulama pakar fikih dan salah satu murid Ibnu Wahb. Dia juga merupakan ulama yang ahli dalam bidang puisi, sastra, khabar sahabat dan sejarah.”

Sumber:  Grafis Sanad Keilmuan Nahdlatul Ulama

Chart Silsilah Sanad

Berikut ini chart silsilah sanad guru Ahmad bin Yahya bin Wazir bin Sulaiman At Tujibi dapat dilihat DI SINIdan chart silsilah sanad murid beliau dapat dilihat DI SINI.


Artikel ini sebelumnya diedit tanggal 27 April 2021, dan terakhir diedit tanggal 07 September 2022.

 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya