Biografi Imam Muhammad bin Alwy bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir

 
Biografi Imam Muhammad bin Alwy bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir

Daftar Isi

1          Riwayat Hidup dan Keluarga
1.1       Lahir
1.2       Nasab
1.3      Wafat

2          Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Guru-Guru Beliau

3          Penerus Beliau
3.1       Anak-anak Beliau

4         Kepribadian

5         Referensi

1.      Riwayat Hidup dan Keluarga

1.1       Lahir

Beliau dilahirkan di Sumul pada tahun 456 Hijriyah. Dari Sumul beliau pindah ke Bait Jubair dan mempunyai tanah pertanian yang luas.

1.2     Nasab

Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Sayyidina Alwi bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Shohib As-Shouma’ah bin Sayyidina Al-Imam Alwi Shohib Saml bin Sayyidina Al-Imam Ubaidillah Shohibul Aradh bin Sayyidina Al-Imam Muhajir Ahmad bin Sayyidina Al-Imam Isa Ar-Rumi bin Sayyidina Al- Imam Muhammad An-Naqib bin Sayyidina Al-Imam Ali Al-Uraydhi bin Sayyidina Al-Imam Ja’far As-Shodiq bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Al-Imam As-Syahid Syababul Jannah Sayyidina Al-Husein. 

1.3       Wafat

Imam Muhammad bin Alwi wafat pada umur 56 tahun di bait Jubair 

2.      Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau

2.1      Guru-Guru Beliau

Alwy bin Ubaidillah

3.      Penerus Beliau

3.1       Anak-anak Beliau

Di antara putera yang menjadi Maha Guru dan Imam seperti:

  1. Salim
  2. Ali Khali' Qasam

4.       Kepribadian

Beliau seorang yang alim, soleh, menguasai ilmu fiqih, hadits dan tasawuf.

5.        Referensi

"Riwayat Hidup Para Wali dan Shalihin"
Penerbit: Cahaya Ilmu Publisher

 

 

 

Lokasi Terkait Beliau

    Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya