Biografi Sayyid Abu Bakar bin Umar Al Muhdar bin Syaich Abu Bakar

 
Biografi Sayyid Abu Bakar bin Umar Al Muhdar bin Syaich Abu Bakar
Beliau adalah Sayyid Abu Bakar bin Umar Al Muhdar bin Syaich Abu Bakar. Sumber: Kitab Syamsuddhahiroh oleh Al Alamah As Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein Al Masyhur.
 

Lokasi Terkait Beliau

    Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya