Biografi Syaikh Abdullah Shiddiq Al-Ghumari

 
Biografi Syaikh Abdullah Shiddiq Al-Ghumari
Sumber Gambar: Abdullah Shiddiq Al-Ghumari (foto ist)

Daftar Isi Biografi Syaikh Abdullah Shiddiq Al-Ghumari

1.         Riwayat Hidup
1.1       Lahir
1.2       Nasab
1.3       Wafat

2.         Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Perjalanan Menuntut Ilmu
2.2       Guru Beliau

3.         Penerus
3.1       Murid-murid Beliau

4.         Karya-karya Beliau

5.         Chart Geneology
5.1       Chart Geneology Guru Beliau
5.2       Chart Geneology Murid Beliau

6.         Referensi

 

Nama lengkap beliau adalah Syikh as-Sayyid Abu al-Fadhl Abdullah bin Muhammad bin Muhammad ash-Shiddiq bin Ahmad bin Muhammad bin Qasim.

1 Riwayat Hidup dan Keluarga

1.1  Lahir
Beliau Syaik Abdullah Shiddiq Al-Ghumari dilahirkan di kota Tonja (bagian Negara Maroko) pada akhir tahun 1328 Hijriyah bertepatan tahun 1910 M.

1.2  wafat
Beliau Abdullah Shiddiq Al-Ghumari meninggal dunia pada tahun 1413 hijriyah

1.3  nasab
Syeikh as-Sayyid Abu al-Fadhl Abdullah bin Muhammad bin Muhammad ash-Shiddiq bin Ahmad bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Mukmin al-Ghumari ath-Thanjibin Muhammad bin Abdul Mukmin bin Ali bin al-Hasanbin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Isa bin Sa`id bin Mas`ud bin al-fudhail bin Ali bin Umar bin al-Arabi bin `Alal bin Musa bin Ahmad bin Daud bin Maulana Idris bin Idris al-Akbar bin Abdullah bin al-Hasan al-Mutsanna bin Imam al-Hasan bin Imam `Ali Karamallahu Wajhahu.

2 Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau

2.1  Perjalanan Menuntut Ilmu
Syaikh Abdullah dirawat dan dibesarkan oleh orang tuanya al-Allamah. Syeikh Sayyid Muhammad Shiddiq al-Ghumari dengan rawatan dan didikan yang ketat, dari kecilnya telah diisi dengan ilmu agama, beliau telah menghafal Al-Qur`an dengan riwayat Warasy kemudian riwayat Hafsh, setelah beliau menghafal al-Qur`an selanjutnya beliau mencoba untuk menghafal matan – matan kitab, pada masa yang sangat singkat beliau telah berhasil menghafal matan Arba`in an-Nawawiyah, matan al-Jurumiyyah, matan Alfiyah ibnu Malik, Mukhtasor Syeikh Khalil, dan kebanyakkan hadits yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram.

Kemudian beliau membaca kitab Syarah al-Azhari `Ala al-Ajurumiyah kepada abangnya al-Hafizh Sayyid Ahmad bin Muhammad Shiddiq al-Ghumari dan pamannya (saudara sebelah ibu) Sayyid Ahmad bin Abdul Hafizh bin Ujaibah.

Kemudian beliau memulai perjalanannya ke kota Fas atas suruhan ayahnya untuk belajar di Universitas al-Qaruwein, di Universitas ini beliau belajar kitab syarah Alfiyah, Syarah ibnu `Aqil kepada Syeikh Muhammad al-Haj, dan banyak lagi buku pelajaran yang beliau baca di Universitas ini, pada masa ini beliau juga banyak berjumpa dengan para ulama besar, kemudian beliau kembali pulang ke kampung halamannya Tonja.

Pada tahun 1349 hijriyah bertepatan tahun 1930 miladiyah memulai pertualangannya di negeri timur, Mesir adalah tanah dambaan beliau untuk belajar, negeri yang selalu menjadi wasiat ayahandanya, Di al-Azhar beliau menyibukkan diri untuk mempelajari seluruh ilmu yang belum pernah beliau pelajari, beliau membaca Syarah al-Mulawi `Ala Sulam, Hasyiyah as-Sobban kepada Syeikh Abdul Qadir al-Zantani ath-Tharublusi, beliau juga mengikuti pengajian Syeikh Muhammad Hasanain Makhluf al-`Adawi al-Maliki, Syeikh Hamid Jad, Syeikh Mahmud Imam Abdurrahman al-Mansuri al-Hanafi, Syeikh Muhammad Bakhit al-Muthi`i dan masih banyak lagi guru-guru yang beliau hadiri pengajiannya.

2.2  Guru Beliau
Guru-guru Abdullah Shiddiq Al-Ghumari:

 1. Syeikh Sayyid Muhammad bin Shiddiq al-Ghumari.
 2. Al-Hafizh Syeikh Ahmad bin Muhammad Shiddiq al-ghumari.
 3. Syeikh Muhammad bin al-Hajj al-Salami.
 4. Syeikh Qadhi al-Abbas bin Abi Bakar.
 5. Syeikh Sayyid Ahmad bin al-Jailani al-Amghari.
 6. Syeikh Fathullah al-banani ar-Rubathi.
 7. Syeikh Radhi as-Sanani asy-Syahir bil Hamsy.
 8. Syeikh Abu Syita` bin al-Hasan as-Sonhaji.
 9. Syeikh Muhammad as-Sonhaji.
 10. Syeikh Sayyid Ahmad bin Toyyib al-Qadiri.
 11. Syeikh Abdullah al-Fudhaili.
 12. Al-`Allamah Sayyid Abdurrahman bin al-Qursy al-Alawy.
 13. Syarif al-Habib al-Muhaji.
 14. Al-Muhaddits Abdul Hayy al-Kattani.
 15. Al-Allamah al-Qadhi al-Husein al-Iraqi.
 16. Al-Allamah Sayyid Muhammad al-Makki bin Muhammad al-Bathowari.
 17. Sayyid al-Mahdi bin al-Arabi bin Hasyim al-Zarhuni.
 18. Raja Idris bin Muhammad al-Mahdi as-Sanusi.
 19. Al-Qadhi al-Musnid al-Kabir Abdul Hafizh bin Muhammad bin Abdul kabir al-Fasi.
 20. Al-Allamah Abu al-Qasim bin Mas`ud ad-Dibagh.
 21. Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Idris al-Qadiri al-hasani al-Fasi.
 22. Syeikh Tohir bin `Asyur at-Tunisi.
 23. Syeikh Muhammad Bakhit al-Muthi`i.
 24. Syeikh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz bin Rafi` al-Huseini at-Tohtowy.
 25. Syeikh Muhammad Imam bin Burhanuddin Ibrahim as-Saqqa.
 26. Syeikh Muhammad bin Ibrahim al-Humaidi as-Samaluthi.
 27. Syeikh Muhammad bin Muhammad bin Khalifah al-Azhari.
 28. Syeikh Ahmad bin Muhammad bin Muhammad ad-Dalbasyani.
 29. Syeikh Bahauddin Abu Nasr bin Abi al-Mahasin al-Qauqji.
 30. Syeikh Muhammad al-Khidhr bin al-Hasan at-Tunisi.
 31. Syeikh Abu al-Wafa` Khalil bin badar bin Musthafa al-Khalidi.
 32. Syeikh Muhammad Diwidar al-Kafrawi at-Talawi.
 33. Syeikh Toha bin Yusuf asy-Sya`bini.
 34. Syeikh Abdul Majid bin Ibrahim bin Muhammad al-Lubban.
 35. Syeikh Abdul Wasi` bin Yahya as-Son`ani.
 36. Syeikh `Awidh bin Nashr al-Khaza`i.
 37. Syeikh Muhsin bin Nasir Bahrabah al-Yamani.
 38. Syeikh Abdul Ghani Thomum al-Hanafi.
 39. Syeikh Muhammad bin Abdul Lathif Khudhair ad-Dimyati.
 40. Syeikh Muhammad bin Muhammad Zabarah as-Son`ani al-Hasani.
 41. Syeikh Mahmud bin Abdurraman al-Mansuri al-Hanafi.
 42. Syeikh Muhammad Zahid bin al-Hasan al-Kautsari.
 43. Syeikh Muhammad bin husein bin Muhammad Makhluf al-`Adawi.
 44. Syeikh Abdul Majid as-Syarqawi.
 45. Syeikh Muhammad `Ijjat.
 46. Syeikh al-Muhaddits Umar Hamdan al-Mahrasi.
 47. Syeikh al-Muhaddits Abdul Qadir bin taufiq asy-Syalabi.
 48. Syeikh Muhammad al-Marzuqi bin Abdurrahman Abu al-Husein al-Makki.
 49. Syeikh Soleh bin al-Fadhal at-Tunisi al-Madani.
 50. Syeikh Abdul Baqi bin Mulla `Ali bin Mulla Muhammad al-Laknowi.
 51. Syeikh Muhammad Sa`id bin Ahmad al-Fara ad-Damsyiqi.
 52. Syeikh Badaruddin in Yusuf al-Hasani.
 53. Syeikh Abdul Jalil bin Saliim al-Dzara ad-Damsyiqi.
 54. Syeikh Muhammad Raghib bin Mahmud at-Thobagh al-Halabi.
 55. Syeikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani Syafi`i.
 56. Syeikh`Atho` bin ibrahim bin Yasin al-Kasam ad-Damsyiqi.
 57. Syaikhah Umu al-Banin Aminah binti Abdul Jalil bin Salim al-Dzara

3.  Penerus

3.1  Murid-murid Beliau

 1. Al-Muhaddits Abdul Aziz bin Muhammad Shiddiq al-Ghumari.
 2. Al-Allamah Ibrahim bin Muhammad Shiddiq al-Ghumari
 3. Al-Allamah al-Hasan bin Muhammad Shiddiq al-Ghumari.
 4. Musnid al-`Ashri Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Fadani.
 5. Al-Muhaddits Syeikh Abdul fatah Abu Ghudah al-Halabi.
 6. Syeikh Abdul Fatah Husein Rawa.
 7. Syeikh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim.
 8. Al-Muhaddits Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Makki al-Maliki.
 9. Al-Musnid Sayyid Ibrahim bin Abdullah al-Ahsa`i.
 10. Syeikh Ahmad bin Muhammad Nur Saif al-Mahiri al-maliki.
 11. Syeikh Ahmad bin Ma`bid Abdul Karim al-Azhari al-Fayumi.
 12. Syeikh Rif`at bin fauzi bin Abdul Muthalib al-Hanafi al-Tijani.
 13. Syeikh Sa`ad bin Sa`ad Jawisy al-azhari.
 14. Syeikh Muhammad Abdurrahim bin Jad Badaruddin al-Masri.
 15. Al-Muhaddits Abdullah bin Abdul Qadir at-Talidi.
 16. Al-Faqih Syeikh Ali bin Jum`ah bin Muhammad bin Abdul Wahab al-Azhari.
 17. Al-Muhaddits Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba`its al-Kattani.
 18. Syeikh Muhammad Sa`ad badran al-Qauqji al-Hanafi.
 19. Syeikh Muhammad bin Muhammad bin Abdul Qadir `Awamah al-Halabi.
 20. Syeikh Musthafa Abu Sulaiman an-Nadwi al-Mansuri.
 21. Syeikh Yusri bin Rusydi bin Sayyid bin Jabar asy-Syafi`i ash-Shiddiqi.
 22. Syeikh Yusuf bin Abdurrahman al-Mar`asyli al-Libnani.
 23. Syeikh Ismail Utsman Zain al-yamani al-Makki.
 24. Syeikh Majdi Makki al-Halabi.
 25. Syeikh Khalid Abdul Karim Turkistani al-Makki.
 26. Syeikh Ahmad Darwisy ash-Shiddiqi.
 27. Al-Muhaddits Syeikh Mahmud Sa`id Mamduh.
 28. Syeikh Ahmad bin Abdullah al-Hajjin.
 29. Syeikh Ishom Anis al-Masri.
 30. Syeikh Ahmad Muhammad al-Hafizh Tijani.
 31. Syeikh Solahuddin at-Tijani.Syeikh Ismail Asyrof at-Tijani.
 32. Musnid al-Muqri` Nabil bin Hasyim bin Abdullah Ghamri Aali Ba`alawi

4.  Karya-karya Beliau

 1. Al-Ibtihaj bi Takhriji Ahaditsi al-minhaj li al-Baidhawi.
 2. Takhrij Ahadits Luma` Abi ishaq Asy-Syairazi.
 3. Aqidah Ahli Islam Fi Nuzuli Isa Alaihi As-Salam.
 4. Radul Muhkam al-Matin Al Kitab al-Qaul al-Mubin.
 5. Itihaf al-Adzkiya` Bi Jawazi at-Tawasul Bi Sayyidi al-Anbiya`.
 6. Al-Arba`una Haditsan al-Ghumariyyah Fi Syukri an-Ni`am.
 7. Al-Arba`una haditsan ash-Shiddiqiyyah Fi Masa`ili Ijtima`iyyah.
 8. Al-Istiqsha` Li Adillati Tahrimi al-Istimna`.
 9. Samiru ash-Shalihin.
 10. Husnu al-Bayan Fi Lailatu an-Nishfu Min asy-Sya`ban.
 11. Fadha`il al-Qur`an.
 12. Tasyyidul Mabani Lima Hawathu al-Ajurumiyyah Min al-Ma`ani.
 13. Fadha`il Ramadhan Wa Zakat al-Fitri.
 14. Qishash al-Anbiya`.
 15. Qurratul `Ain Bi Adillati Irsal an-Nabi Ila ats-Tsaqalain.
 16. Jawahirul Bayan Fi Tanasub Suwar al-Qur`an.
 17. Nihayatu al-`Amal Fi Syarhi Wa Tash-hihi Hadits `Ardhi al-A`mal.
 18. Al-Hujaju al-Bayyinat Fi Itsbati al-Karamat.
 19. Mishbahu al-Zujajah Fi Shalati al-Hajah.
 20. Wadhihu al-Burhan `Ala Tahrimi al-Khamri Fi al-Qur`an.
 21. Dilalatu al-Qur`ani al-Mubin `Ala Anna an-Nabiyya Afdhalu al-Alamin.
 22. An-Nafhatu al-Ilahiyyah Fi Shalati Ala Khairi al-Bariyyah.
 23. Syarhu al-Irsyad Fi fiqhi al-Malikiyyah.
 24. I`lamu an-Nabil Bi Jawazi at-Taqbil.
 25. Al-Fathu al-Mubin Bi Syarhi al-Kanzi ats-Tsamin.
 26. Al-Qaulu al-Masmu` Fi Bayani al-Hajar al-Masyru`.
 27. Ash-Shubhu as-Safir Fi Tahriri Shalati al-Musafir.
 28. Ar-Ra`yu al-Qawim Fi Ujubi Itmam al-Musafir Khalfa al-Muqim.
 29. Khawathir Diniyyah.
 30. Tafsir al-Qur`an al-Karim.
 31. Itqanu ash-Shon`ah Fi Bayani Ma`na al-Bid`ah.
 32. Taudhihul Bayan Li Ushuli Tsawabi al-Qur`an.
 33. At-Tahqiqi al-Bahiri FI Makna al-Iman Billah Wa al-Yaumi al-Akhiri.
 34. Tanwiru al-Bashirah Bibayani `Alamati as-Sa`ati al-Kabirah.
 35. Al-I`lam Bi Anna at-Tasauf Min Syari`ati al-Islam.

5.  Chart Geneology

5.1  Chart Geneology Guru Beliau
Berikut ini contoh Chart Geneology guru beliau dapat dilihat selengkapnya melalui: Chart Geneology guru beliau

5.2  Chart Geneology Murid Beliau
Chart Geneology murid dari Sayyid Amin Al-Kutbi dapat dilihat melalui artikel : Chart Geneology murid beliau

6.  Referensi

 1. Aqdu al-Jauhar : 1 / 1886. Terbitan Dar Makrifah Lubnan, karangan Doktor Yusuf al-Mar`asyli.

 2. Al-Aswaru al-Masyrifah `Ala Masyikhati Wa Asanidi Shohibi Syeikh Makkah al-Mukarromah : 1 / 248, karangan Syeikh Sayyid Nabil bin Hasyim bin Abdullah Ghamri.

 


Artikel ini sebelumnya diedit tanggal 27 Mei 2022, dan terakhir diedit tanggal 12 September 2022.

 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya