Keistimewaan Membaca Surat Al-Kahfi pada Malam Jumat atau Hari Jumat

Salah satu ibadah yang dianjurkan kepada umat Islam adalah istiqomah membaca Al-Quran. Membaca surat maupun ayat apapun di dalam Al-Quran akan dinilai pahala, meski tidak memahaminya.

Hadis Tentang Dajjal dan Cara Menghindar dari Fitnah Dajjal

Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam sudah memberikan tanda-tanda yang jelas mengenai Dajjal. Ada beberapa hadis Nabi tentang Dajjal membuat kita harus waspada.

Status Hadis tentang Dajjal dan Turunnya Imam Mahdi

Laduni.ID, Jakarta Hadits tentang dajjal dan hadits tentang turunnya nabi Isa, semuanya telah mencapai derajat mutawatir tanpa ada kesamaran bagi orang yang punya keutama'an dalam mutola'ah.

Hal yang Lebih Dikhawatirkan Rasulullah Atas Umatnya Daripada Dajjal

Ada hal yang lebih dikhawatirkan Rasulullah atas umatnya daripada fitnah Dajjal. Apa itu?

Hantu PKI dan Kelakuan Dajjal Milenial

Bagi para dajjal ini, PKI adalah isu seksi yang terus digulirkan untuk melegitimasi tindakan politis mereka, tetapi dengan tanpa ada niat untuk menaubatkan PKI itu sama sekali.

Kota Madinah Tidak Bisa Dimasuki Dajjal, Kenapa?

Ketika seluruh penjuru dunia sudah dimasuki Dajjal dan ia memperoleh banyak pengikut, kemudian Dajjal bermaksud memasuki Kota Madinah, karena di kota suci tersebut banyak kaum muslimin dan non-Islam berlindung

Dajjal Mendapat Istidraj dari Allah SWT

Dajjal ini termasuk yang mendapat Istidraj[1] (dilulu). Karena itu, setiap tindakan dan ucapan Dajjal, Allah mengabulkannya. Seperti dia mengatakan: “Hai langit, turunkan hujan”. Seketika itu hujan turun. la mengatakan kepada bumi : “Wahai bumi keluarkan seluruh simpananmu”.

Amalan Surat Al-Kahfi Dibaca pada Malam Jum’at

Pada malam atau siang hari jumat terdapat amalan yang dianjurkan untuk dibaca, sebagaimana diterangan dalam kitab Faidhul Qadir 6/198 Imam Syafi’i telah meriwayatkan hadis yang menganjurkan kepada kita semua untuk membaca surat al-Kahfi pada hari malam Jum’at

Bentuk Fitnah Dajjal

Fitnah Dajjal merupakan paling besar dibandingkan fitnah-fitnah yang lainnya, sebab ia akan menyesatkan orang melalui fitnahnya. Dan melalui fitnah inilah keimanan umat Muslim akan diuji.

Nabi SAW Tertawa Melihat Kelucuan Sahabat ketika Dijelaskan Dajjal

Di Majelis ilmu itu Islam sangat diuntungkan. Sehingga Nabi mengarahkan untuk ikut majelis diskusi ilmu tersebut. Karena jika diskusi ilmu yang yang untung tidak hanya orang tersebut, tetapi peradaban islam selanjutnya juga diuntungkan.

Hadis Imam Muslim No. 8 : Larangan untuk meriwayatkan dari orang-orang lemah dan berhati-hati dalam menyampaikannya

Larangan untuk meriwayatkan dari orang-orang lemah dan berhati-hati dalam menyampaikannya

Hadis Imam Muslim No. 5160 : Berperang dengan orang Romawi dan banyaknya pembunuhan ketika Dajjal muncul

Berperang dengan orang Romawi dan banyaknya pembunuhan ketika Dajjal muncul

Hadis Imam Muslim No. 5205 : Tidak akan terjadi hari kiamat hingga ketika seseorang melewati kuburan kemudian ia mengucapkan

Tidak akan terjadi hari kiamat hingga ketika seseorang melewati kuburan kemudian ia mengucapkan

Menampilkan 1 - 10 dari 72