Profil Ulama

 

Biografi KH. Ahmad Abdul Hamid Kendal

KH. Ahmad Abdul Hamid sang kreator kalimat Billahit taufiq wal-hidayah atau Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq yang diucapkan atau ditulis sebelum salam penutup

Biografi Tgk. Amir Husein Almudjahid

Amir Husein Almujahid dilukiskan sebagai seorang pejuang yang akan senantiasa menginspirasi generasi setelahnya untuk mencintai ilmu, memaknai hidup dalam lentera Islam, menjadi sumbu penerang dan mengisi nikmat kemerdekaan dengan bekal diri yang  berkekuatan spiritual dan bermarwah.    

Riwayat Hidup Sayyid Ja’far al-Barzanji

As-Sayyid Ja’far bin Sayyid Hasan bin Sayyid Abdul Karim bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Rasul al-Barzanji adalah seorang ulama besar keturunan Nabi Muhammad Saw.

Riwayat Hidup Imam al-Mahalli

Imam Jalaluddin Al-Mahalli adalah seorang mufasir (ahli tafsir) berkebangsaan Mesir.

Riwayat Hidup Imam Al-Ghazali

Beliau bernama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ath Thusi, Abu Hamid Al Ghazali (Lihat Adz Dzahabi, Siyar A’lam Nubala’ 19/323 dan As Subki, Thabaqat Asy Syafi’iyah 6/191).

Biografi KH. Abdullah Zen Salam

KH Abdullah Zain Salam Ulama Nahdlatul Ulama Pati Jawa Tengah

Biografi KH. Muhammad Hasyim Zaini

KH Muhammad Hasyim Zaini Ulama Nahdlatul Ulama Probolinggo Jawa Timur

Biografi KH. Muhammad Idris Kacangan

Biografi KH Muhammad Idris Kacangan Ulama Nahdlatul Ulama Boyolali Jawa Tengah

Biografi KH. Ahmad Muthohar

Biografi KH Ahmad Muthohar Ulama Nahdlatul Ulama Demak Jawa Tengah

Biografi KH. Mufid Mas'ud

KH Mufid Mas'ud ulama Nahdlatul Ulama Bantul Yogyakarta