Puasa

 

Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitung Fidyah

Fidyah ialah denda ke atas seseorang Islam yang telah baligh kerana meninggalkan puasa wajib atas sebab-sebab tertentu atau pun sengaja melewatkan puasa ganti (qada’) bulan Ramadhan

Wajib Membayar Fidyah karena Tak Sanggup Berpuasa

Setiap umat muslim diwajibkan berpuasa. Namun, pada kenyataannya tidak semua orang dapat menjalani 30 hari puasa selama bulan Ramadan. Bukan dengan kesengajaan puasa tidak dapat berjalan dengan baik, tetapi ada sejumlah kondisi yang memaksa seseorang meninggalkan puasanya.

Sepuluh Hal yang Membatalkan Puasa Menurut Kitab Fathul Qorib

Di sisi lain puasa juga mempunyai rukun-rukun yang harus dipenuhi agar puasanya sah dan diterima Allah SWT. Salah satu syarat sahnya puasa adalah menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa.

Penjelasan Kifarat Jima' Siang Hari di Bulan Ramadhan

Dalam kondisi apapun orang tidak akan melakukan hal-hal yang merusak bahkan membatalkan puasa ramadhan, salah satunya kegiatan bersenggama atau berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadhan.

Hukum Puasa Ramadhan Bagi Ibu Hamil

Islam tidak memberatkan umatnya dalam melaksanakan kewajibannya, pada dasarnya semua ibadah sudah ditakar sesuai dengan kemampuan dan bermanfaat bagi yang menjalankannya. Tidak ada ibadah yang membuat beban umatnya, termasuk Ibadah Puasa Ramadhan.

Hukum Puasa Ramadhan untuk Wanita Menyusui

LADUNI.ID, Orang yang menyusui tetap wajib berpuasa, akan tetapi diperbolehkan tidak berpuasa bilamana dengan berpuasa tersebut khawatir membahayakan baik pada dirinya sendiri atau pada anaknya,

Hukum Mencicipi Makanan pada Waktu Puasa

Dimakruhkan mencicipi makanan (bagi orang yang puasa...) tersebut bila memang bagi orang yang tidak ada kepentingan sedangkan bagi seorang pemasak makanan baik laki-laki atau perempuan.

Kenapa di Bulan Ramadhan Setan di Belenggu, Begini Penjelasannya

LADUNI.ID, Karena masih dimungkinkan kejelekan tersebut terjadi akibat nafsu yang jelek dari seseorang atau pengaruh setan dari bangsa manusia.

Hukum Puasa Ramadhan bagi Pekerja Berat

LADUNI.ID, Jakarta –  Puasa Ramadhan adalah kewajiban bagi kaum muslimin dan merupakan rukun Islam yang keempat.

Hukum Puasa Ramadhan bagi Orang Jompo dan Fidyahnya

LADUNI.ID, Jakarta - Bagi setiap umat muslim, puasa Ramadhan merupakan ibadah yang wajib untuk dijalankan, kecuali bagi mereka yang tidak mampu.

Menampilkan 21 - 30 dari 289 Puasa