Tuntunan Ibadah

 

Hukum Berpuasa untuk Menguruskan Badan Menurut Prof. Habib Quraish Shihab

Pandangan Prof. Habib Quraish Shihab tentang hukum berpuasa untuk menguruskan badan.

Syajaratul Ma’arif Bagian 2a: Tata Cara Berakhlak dengan Nama-nama dan Sifat-sifat Allah

Tulisan ini adalah isi dari kitab Syajaratul Ma’arif Bagian Kedua, karangan Syaikh Al-‘Izz bin Abdus Salam, berisi tentang “Tata Cara Berakhlak dengan Nama-nama dan Sifat-sifat Allah”. Selamat membaca.

Hukum Menjamak Shalat Karena Tuntutan Pekerjaan Menurut Prof. Habib Quraish Shihab

Pandangan Prof. Habib Quraish Shihab tentang hukum menjamak shalat karena tuntutan pekerjaan.

Syajaratul Ma’arif Bagian 1c: Berakhlak dengan Sifat-sifat Dzat

Tulisan ini adalah penjelasan tentang kitab Syajaratul Ma’arif karangan Syaikh Al-‘Izz bin Abdus Salam, yang berkaitan dengan tema “Berakhlak dengan Sifat-Sifat Sang Maha Rahman Sesuai dengan Kemampuan”.

Syajaratul Ma’arif Bagian 1b: Penjelasan Tentang Tauhid

Secara khusus, dalam bagian ini dibahas mengenai Tauhid. Selamat membaca.

Syajaratul Ma’arif Bagian 1a: Berakhlak dengan Sifat Sang Maha Rahman

Tidaklah pantas seseorang mendapatkan perwalian dari Yang Mahaagung, jika dia tidak berperilaku sesuai dengan adab-adab Al-Qur‘an dan tidak berakhlak dengan sifat-sifat Sang Maha Rahman sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Mengenal Syaikh Al-‘Izz bin Abdus Salam: Pengarang Kitab Syajaratul Ma’arif

Penulis bernama Imam ‘Alam Sultan Ulama Abdul Aziz bin Abdus Salam bin Abdul Qasim bin Hasan bin Muhammad Al-Muhadzdzab Ad-Dimasyqi Asy-Syafii, yang dikenal dengan sebutan Al-‘Izz bin Abdus Salam.

Pengantar Kitab Syajaratul Ma’arif (6): Cara Membuahkan Ma’rifah

Tulisan ini merupakan sesi pengantar penulis kitab Syajaratul Ma’arif: Tangga Menuju Ihsan, yang ditulis oleh Syaikh Al-‘Izz bin Abdus Salam. Di dalam edisi ini akan dibahas tentang penjelasan tentang Cara Membuahkan Ma’rifah pada Ahwal dan Konsekuensinya. Selamat membaca.

Pengantar Kitab Syajaratul Ma’arif (5): Cara Meraih Kemuliaan

Barang siapa yang mengutamakan makhluk dalam semua sebab dari sebab-sebab itu maka dia menjadi semulia-mulia makhluk dan paling dicintai di mata Sang Khalik.

Pengantar Kitab Syajaratul Ma’arif (4): Kelebihan Hamba Allah Daripada Makhluk Lain

Tulisan ini merupakan seri pengantar penulis kitab Syajaratul Ma’arif Tangga Menuju Ihsan, yang ditulis oleh Syaikh Al-‘Izz bin Abdus Salam. Di dalam edisi ini akan dibahas mengenai Kelebihan Hambah Allah dan Sebab-sebab keutamaan atau kemuliaan.