Zakat Shadaqah Infak Wakaf

 

Hukum Memberikan Zakat kepada Bani Hasyim dan Bani Mutholib

Mengapa Zakat itu tidak diperbolehkan diberikan kepada Sayyid atau keturunan Rosul ? Mohon pencerahan, alasannya, hadits atau dalillnya. 

Hukum Menta'jil Zakat Menurut Para Ulama

apakah ketika orang menta'jil zakat contoh di pondok lalu waktu akhir romadlon dia di rumah diperbolehkan ? terima kasih. 

Mencampur Zakat Fitrah Masyarakat Menurut Hukum Islam

Amil zakat adalah mereka yang diangkat oleh Imam untuk mentasarrufkan zakat. Namun dalam kenyataan di kampung banyak panitia yang mengangkat diri sebagai amil tanpa mandat dari pemerintah.

Hukum Menyalurkan Zakat untuk Pembangunan Masjid

Bagaimanakah hukumnya zakat fitrah kemudian diuangkan lalu uangnya dikumpulkan dan diberikan untuk pembangunan masjid ? mohon pencerahan. 

Apakah Janin yang Masih dalam Kandungan Wajib Zakat Fitrah?

Janin yang ada dalam kandungan itu sudah wajib dikenakan ketentuan zakat fitrah belum? adakah beda pandangan antara yang mengatakan wajib dan tidaknya ? Kemudian manakah yang benar sesuai syariat Islam ? 

Hukum Menyalurkan Zakat untuk Kepentingan Umum

Sah atau tidakkah menyaluran zakat untuk kepentingan umum seperti perbaikan jalan dsb ? 

Hukum Penggunaan Dana Zakat untuk Usaha Produktif

Assalamu'alaikum.. Mau tanya, bagaimana hukumnya zakat produktif ? Sah ataukah tidak ? Terimakasih.

Penjelasan tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Usaha Produktif

Zakat mempunyai arti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bersifat ibadah dan sosial, yang kewajibannya sering digandengkan dengan kewajiban shalat.

Hukum Zakat Profesi bagi Para TKI

TKI-TKW adakah teman-teman yang berpendapat para pahlawan devisa ini wajib mengeluarkan zakat profesi ?  Saya Pingin mempelajari dalil dan mekanisme zakatnya (bagi yang berpendapat wajib).

Penjelasan Hukum tentang Zakat Profesi

Pasal 11 (ayat 12) yang mengatur rincian harta yang dikenai zakat mencakup “hasil pendapatan dan jasa” .

Menampilkan 21 - 30 dari 134 Zakat Shadaqah Infak Wakaf