Zakat Shadaqah Infak Wakaf

 

Penjelasan tentang Amil Zakat dan Tugas-tugasnya

Amil zakat ialah suatu panitia atau badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani masalah zakat dengan segala persoalannya.

Hukum Mengalihkan Distribusi Zakat Keluar Domisili Penunainya

Sah kah zakatnya orang yang di lakukan antar antar negeri ? Contoh si A yang berada di malaysia melakukan zakat dengan menyuruh si B yang ada di Jawa untuk diberikan kepada fakir miskin yang ada di sana. 

Hukum Memberikan Zakat kepada Bani Hasyim dan Bani Mutholib

Mengapa Zakat itu tidak diperbolehkan diberikan kepada Sayyid atau keturunan Rosul ? Mohon pencerahan, alasannya, hadits atau dalillnya. 

Hukum Menta'jil Zakat Menurut Para Ulama

apakah ketika orang menta'jil zakat contoh di pondok lalu waktu akhir romadlon dia di rumah diperbolehkan ? terima kasih. 

Mencampur Zakat Fitrah Masyarakat Menurut Hukum Islam

Amil zakat adalah mereka yang diangkat oleh Imam untuk mentasarrufkan zakat. Namun dalam kenyataan di kampung banyak panitia yang mengangkat diri sebagai amil tanpa mandat dari pemerintah.

Hukum Menyalurkan Zakat untuk Pembangunan Masjid

Bagaimanakah hukumnya zakat fitrah kemudian diuangkan lalu uangnya dikumpulkan dan diberikan untuk pembangunan masjid ? mohon pencerahan. 

Apakah Janin yang Masih dalam Kandungan Wajib Zakat Fitrah?

Janin yang ada dalam kandungan itu sudah wajib dikenakan ketentuan zakat fitrah belum? adakah beda pandangan antara yang mengatakan wajib dan tidaknya ? Kemudian manakah yang benar sesuai syariat Islam ? 

Hukum Menyalurkan Zakat untuk Kepentingan Umum

Sah atau tidakkah menyaluran zakat untuk kepentingan umum seperti perbaikan jalan dsb ? 

Hukum Penggunaan Dana Zakat untuk Usaha Produktif

Assalamu'alaikum.. Mau tanya, bagaimana hukumnya zakat produktif ? Sah ataukah tidak ? Terimakasih.

Penjelasan tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Usaha Produktif

Zakat mempunyai arti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bersifat ibadah dan sosial, yang kewajibannya sering digandengkan dengan kewajiban shalat.

Menampilkan 21 - 30 dari 134 Zakat Shadaqah Infak Wakaf