Hikmah

 

Bulan Safar #2: Bulan Kisah dan Sejarah Mengharukan

Kedua, Tragedi Ar Raji’. Pada tahun 3 H bulan Safar datanglah kepada Rasulullah kaum dari Bani ‘Adhal dan al-Qaarah dan menyatakan bahwa mereka masuk Islam.

Bulan Safar #1: Bulan Penyakit dan Bala, Benarkah?

Pada kesempatan lain Rasulullah bersabda, “Tidak ada wabah dan tidak ada keburukan binatang terbang dan tiada kesialan bulan Safar dan larilah (jauhkan diri) daripada penyakit kusta sebagaimana kamu melarikan diri dari seekor singa” (HR. Bukhari).

Merawat Sanad Ijazah dalam Khazanah Keilmuan #2

Diantara bentuk ijazah, seorang syaikh (guru) mengatakan kepada muridnya, “Ajaztuka hadza kama ajazani syaikhi”. Artinya, “Aku ijazahkan (ilmu) ini kepadamu, sebagaimana guruku telah mengijazahkan kepadaku

Tradisi Ijazah Ilmu dan Tarekat #1

Lebih lanjut Imam An-Nawawi, sebagaimana dinukil Imam Suyuthi dalam kitab bernama Tadribur Rawi, menyebutkan, langkah tahammul wal ada’ (upaya

Dahsyatnya Fadhilah Shalawat

Bukan hanya itu, tetapi shalawat juga berarti berdoa memberi kemuliaan dan memuji nama yang maha sempurna Allah SWT agar kita selalu dekat dengannya sehingga ketika kita membutuhkan