Biografi Imam Ahmad bin Aydrus Assegaf

 
Biografi Imam Ahmad bin Aydrus Assegaf
Sumber Gambar: Dok. Laduni.ID

Daftar Isi Biografi Imam Ahmad bin Aydrus Assegaf

1.         Riwayat Hidup dan Keluarga
1.1       Lahir
1.2       Wafat
1.3       Keluarga

2.         Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Masa Menuntut Ilmu
2.2       Guru Beliau

3.         Referensi

Laduni.ID, Jakarta – Beliau adalah Sayyid Al Hasib Al Khasyi’ Ahmad bin Aydrus bin Syeikh Al Arif Billah Abdullah bin Ali Shahibul Wahat bin Ali bin Ali bin Hasan bin Syeikh Ali bin Abu Bakar Assegaf.

1.         Riwayat Hidup dan Keluargai
1.1       Lahir

Beliau Imam Ahmad bin Aydrus Assegaf lahir di kota Tarim.

1.2       Wafat

Beliau Imam Ahmad bin Aydrus Assegaf meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, tepatnya pada akhir bulan Dzulhijjah tahun 1116 H, setelah menderita sakit ringan, beliau dimakamkan di Tarim bersama makam datuk-datuknya

1.3       Keluarga

Beliau meninggalkan anak laki-laki dan perempuan di antaranya yang bernama Aydrus, sebelumnya juga sudah lahir dua orang kakak perempuannya di Wahat, dari isteri puteri pamannya sendiri Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Ali, sedngkan yang ada di Tarim anak anak beliau adalah Muhammad, Abdullah dan Ruqaiyah dari isteri keluarga Ba Harmi.

2.         Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Masa Menuntut Ilmu

Beliau membaca kitab Bidayatul Hidayah pada Habib Abdullah Al Hadad, sejak masa kanak kanak beliau sudah memiliki ikatan yang sangat kuat dengan gurunya, dan belajar langsung dengan ayah beliau Sayyid Al Aydrus yang berasal dari Yaman kemudian dating ke Tarim disana ia menikah dengan ibunya Sayyid Ahmad ini, seorang wanita dari keluarga Bahsin Assegaf yang dikenal dengan sebutan keluarga Al Faqisy karena kakek mereka sangat rendah hati.

Setelah itu kembali lagi ke kota Yaman dan pada kali yang kedua kedatangannya ke kota Tarim saat itu Sayyid Ahmad telah berusia aqil baligh atau lebih sedikit, ia mengajaknya ke Yaman, disana Sayyid Ahmad mendapat pendidikan langsung dari ayahnya hingga Sayyid Aydrus meninggal, setelah itu kedudukannya di daerah Wahat digantikan oleh Sayyid Ahmad dengan sebaik baiknya, beliau mengikuti jejak ayahnya dalam memuliakan tamu dan membagi bagikan kekayaan beliau habis bahkan beliau terikat hutang piutang yang banyak, sebagaimana dipergunakan untuk kepentingan beliau dan sebagian lagi adalah utang piutang peninggalan sang ayah, setelah merasa sulit untuk menetap disana beliau masuk ke daerah Eitopia, dan menetap di daerah Ausah, disana beliau membangun sebuah masjid dan menikah untuk kedua kalinya.

Setelah itu beliau berangkat ke Tarim dengan tujuan hendak menetap disana, sebelum ke Tarim tinggal di beberapa kota Syihir, disana beliau mendapat sambutan yang hangat dari Sultan Ali bin Badar, lalu beliau meneruskan perjalanan ke kota Tarim, tak selang beberapa waktu beliau meninggalkan Tarim berangkat menuju Mekkah selama beberapa kali dan juga berulang kali menziarahi Rasulullah saw, sampai pada akhirnya beliau bolak balik antara Mekkah dan Madinah, selama tinggal disana beliau bertemu dengan beberapa ulama dan menuntut ilmu dari mereka, padahal kala itu beliau sudah pantas diambil ilmu darinya.

Selanjutnya beliau merantau ke negeri India disana bertemu dengan Sayyid Al Wafi Ahmad bin Umar Al hinduan, beliau tinggal di tempatnya dan belajar ilmu kepadanya, kemudian beliau kembali lagi ke Tarim untuk membantu Sayyid Ahmad Al Hinduan dalam urusan harta guna melunasi hutang hutang pamannya Sayyid Al Allamah Abu Bakar bin Husain Ba Faqih, beliau pandai menjalankan usaha yang dipercayakan padanya hingga hutang tersebut terlunasi

Kemudian beliau kembali ke India disertai oleh seorang pecinta ahlul bait yang bernama Sa’id, setelah beberapa waktu beliau kembali ke kota Tarim dan belajar beberapa kitab yang bermanfaat kepada Sayyid Abdullah bin Ahmad Bil Faqih.

Sewaktu berusia lima puluh tahun lebih beliau masih giat menuntut ilmu dan membaca buku buku ilmu bahkan beliau membaca kitab Ihya’ di hadapan Imam Al Hadad sampai pada bab Muraqabah, selanjutnya beliau mengisyaratkan agar Sayyid Ahmad ini menyelesaikannya kepada Sayyid Ja’far Shadiq bin Husain bin Syeikh Abu Bakar, akhirnya pun juga selesai.

2.2       Guru Beliau

  1. Sayyid Al Aydrus (Ayah),
  2. Habib Abdullah Al Hadad,
  3. Sayyid Al Wafi Ahmad bin Umar Al hinduan,
  4. Sayyid Abdullah bin Ahmad Bil Faqih,
  5. Imam Al Hadad,
  6. Sayyid Ja’far Shadiq bin Husain bin Syeikh Abu Bakar.

3.         Referensi

Riwayat Hidup Para Wali dan Shalihin (Penerbit: Cahaya Ilmu Publisher).

 

Lokasi Terkait Beliau

    Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya