Biografi Abdurrahman bin Mahdi

 
Biografi Abdurrahman bin Mahdi
Sumber Gambar: Dok. Laduni.ID

Daftar isi Biografi Abdurrahman bin Mahdi

1.         Riwayat Hidup
1.1       Lahir
1.2       Wafat

2.         Pendidikan
2.1       Masa Menuntut Ilmu
2.2       Guru

3.         Penerus
3.1       Murid

4.         Untaian Kata Para Ulama

5.         Chart Silsilah
5.1       Chart Silsilah Sanad

6.         Referensi

Abdurrahman bin Mahdi memiliki nama lengkap yaitu Abu Sa’id Abdurrahman bin Mahdi bin Hasan bin Abdurrahman Al-‘Ambari Al-Bashry. Beliau adalah seorang imam hadis yang menjadi pegangan umat di masanya.

1.         Riwayat Hidup
1.1       Lahir

Abdurrahman bin Mahdi lahir pada tahun 135 hijriyah.

1.2       Wafat

Abdurrahman bin Mahdi wafat pada bulan Jumadil Akhir tahun 198 hijriyah.

2.         Pendidikan
2.1       Masa Menuntut Ilmu

Sejak kecil Abdurrahman bin Mahdi sudah banyak belajar ilmu agama. Beliau mempelajari berbagai ilmu, namun ilmu yang paling beliau dalami adalah ilmu hadis. Abdurrahman bin Mahdi belajar hadis langsung dari Khalid bin Dinar, Malik bin Makhlul, Malik bin Anas, Sufyan Ats Tsaury, Sufyan bin Uyainah, dan lainnya.

2.2       Guru

 1. Khalid bin Dinar,
 2. Malik bin Makhlul,
 3. Malik bin Anas,
 4. Sufyan Ats Tsaury,
 5. Sufyan bin Uyainah, dan lainnya.

3.         Penerus
3.1       Murid

Di antara yang menerima hadis darinya adalah sebagai berikut:

 1. Ibnu Wahab,
 2. Ahmad bin Hanbal,
 3. Ibnu Ma’in,
 4. Ibnu Madiny,
 5. Ishaq bin Rahawaih,
 6. Abu Ubaid al Qasim,
 7. Ibn Salam dan lainnya.

4.         Untaian Kata Para Ulama

1. Ayub bin Mutawakkil berkata: “Ketika kami hendak memutuskan perkara agama maupun dunia, maka kami pergi kerumah Abdurrahman bin Mahdi untuk bertanya kepadanya”. 

2. Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddami berkata: “Aku belum pernah melihat orang yang lebih mutqin (kuat hafalannya) ketika mendengar, ketika tidak mendengar, dan ketika memberikan hadis kepada manusia daripada Abdurrahman bin Mahdi. Dia seorang imam yang yang tsabit (terjaga hafalannya) dari pada Yahya bin Said Al-Qaththan dan lebih mutqin dari pada Waqi’ bin Jarrah. Dia telah mengecek dan menyetorkan hafalan hadis yang dia telah hafal kepada Sufyan”.

3. Ibnu Hibban berkata: “Dia adalah salah satu dari ulama yang Hafidh yang mutqin (yang kuat hafalannya), dia adalah seorang yang wara’ dalam perkara agama, dia termasuk orang yang menghafal, mengumpulkan, memahami, dan menulis, dan dia menolak (semua) riwayat hadis kecuali dari yang tsiqah (yang terpercaya)”

5.         Chart Silsilah
5.1       Chart Silsilah Sanad

Abdurrahman bin Mahdi mendengar dan belajar langsung hadis dari beberapa ulama seperti Malik bin Anas. Berikut chart silsilah sanad guru beliau dapat dilihat DI SINI, dan chart silsilah murid beliau dapat dilihat DI SINI.

6.         Referensi

Disalin dari Biografi Abdurahman bin Mahdy dalam dalam Tahdzibul Asma an Nawawi 11/304, Tahdzib at Tahdzib Ibn Hajar asqalanii VI/279


Artikel ini sebelumnya diedit tanggal 18 Juli 2022, dan terakhir diedit tanggal 14 September 2022.

 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya