Biografi Sahabat Jabir bin Abdullah

Jabir bin Abdullah merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang berbai’at bersama ayahnya pada bai’at aqabah kedua di antara 70 sahabat anshar yang berikrar akan membantu menguatkan dan menyiarkan agama Islam.

Biografi Mujahid bin Jabir

Mujahid bin Jabir adalah salah satu ulama Tabi’in yang ahli dalam ilmu fiqh dan banyak meriwayatkan hadis yang derajat hadisnya dianggap sangat terpercaya atau Tsiqah.

Biografi Ummu Syuraik

Namanya aslinya adalah Ghaziyah binti Jabir bin Hakim namun lebih dikenal dengan Ummu Syuraik. Beliau berasal dari kabilah Ghafathan yang sangat disegani oleh bangsa arab kala itu dan beliau juga merupakan salah satu sahabat perempuan Nabi Muhammad SAW.

Hadis Imam Muslim No. 16 : Penjelasan tentang iman yang dengannya bisa memasukkan ke dalam surga, dan orang yang berpegang teguh

Penjelasan tentang iman yang dengannya bisa memasukkan ke dalam surga, dan orang yang berpegang teguh

Hadis Imam Muslim No. 17 : Penjelasan tentang iman yang dengannya bisa memasukkan ke dalam surga, dan orang yang berpegang teguh

Penjelasan tentang iman yang dengannya bisa memasukkan ke dalam surga, dan orang yang berpegang teguh

Hadis Imam Muslim No. 18 : Penjelasan tentang iman yang dengannya bisa memasukkan ke dalam surga, dan orang yang berpegang teguh

Penjelasan tentang iman yang dengannya bisa memasukkan ke dalam surga, dan orang yang berpegang teguh

Hadis Imam Muslim No. 58 : Penjelasan tentang keutamaan-keutamaan Islam dan apa saja dari perkara-perkaranya yang utama

Penjelasan tentang keutamaan-keutamaan Islam dan apa saja dari perkara-perkaranya yang utama

Hadis Imam Muslim No. 116 : Penjelasan tentang pemutlakkan nama kafir bagi orang yang meninggalkan shalat

Penjelasan tentang pemutlakkan nama kafir bagi orang yang meninggalkan shalat

Hadis Imam Muslim No. 117 : Penjelasan tentang pemutlakkan nama kafir bagi orang yang meninggalkan shalat

Penjelasan tentang pemutlakkan nama kafir bagi orang yang meninggalkan shalat

Hadis Imam Muslim No. 135 : Barangsiapa meninggal dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu akan masuk surga, dan barangsiapa mensekutukan

Barangsiapa meninggal dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu akan masuk surga, dan barangsiapa mensekutukan

Hadis Imam Muslim No. 136 : Barangsiapa meninggal dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu akan masuk surga, dan barangsiapa mensekutukan

Barangsiapa meninggal dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu akan masuk surga, dan barangsiapa mensekutukan

Hadis Imam Muslim No. 300 : Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam menyembunyikan doanya sebagai syafaat umatnya

Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam menyembunyikan doanya sebagai syafaat umatnya

Hadis Imam Muslim No. 651 : Perintah untuk tenang dalam shalat dan larangan dari berisyarat dan mengangkat tangan

Perintah untuk tenang dalam shalat dan larangan dari berisyarat dan mengangkat tangan

Hadis Imam Muslim No. 652 : Perintah untuk tenang dalam shalat dan larangan dari berisyarat dan mengangkat tangan

Perintah untuk tenang dalam shalat dan larangan dari berisyarat dan mengangkat tangan

Hadis Imam Muslim No. 653 : Perintah untuk tenang dalam shalat dan larangan dari berisyarat dan mengangkat tangan

Perintah untuk tenang dalam shalat dan larangan dari berisyarat dan mengangkat tangan

Hadis Imam Muslim No. 839 : Haramnya berbicara saat shalat dan mengahapuskan hukum yang membolehkannya

Haramnya berbicara saat shalat dan mengahapuskan hukum yang membolehkannya

Hadis Imam Muslim No. 840 : Haramnya berbicara saat shalat dan mengahapuskan hukum yang membolehkannya

Haramnya berbicara saat shalat dan mengahapuskan hukum yang membolehkannya

Hadis Imam Muslim No. 841 : Haramnya berbicara saat shalat dan mengahapuskan hukum yang membolehkannya

Haramnya berbicara saat shalat dan mengahapuskan hukum yang membolehkannya

Hadis Imam Muslim No. 980 : Sunahnya mendahulukan shalat zhuhur pada awal waktu saat udara tidak panas menyengat

Sunahnya mendahulukan shalat zhuhur pada awal waktu saat udara tidak panas menyengat

Hadis Imam Muslim No. 1023 : Disunahkannya bersegera dalam melaksanakan shalat subuh di awal waktu, yakni ketika pagi masih gelap

Disunahkannya bersegera dalam melaksanakan shalat subuh di awal waktu, yakni ketika pagi masih gelap

Hadis Imam Muslim No. 1168 : Sunahnya shalat dua rakaat saat masuk masjid dan larangan untuk duduk sebelum melaksanakan dua rakaat tersebut

Sunahnya shalat dua rakaat saat masuk masjid dan larangan untuk duduk sebelum melaksanakan dua rakaat tersebut

Hadis Imam Muslim No. 1213 : Bolehnya shalat nafilah baik dengan berdiri maupun duduk, sebagian berdiri dan sebagian duduk

Bolehnya shalat nafilah baik dengan berdiri maupun duduk, sebagian berdiri dan sebagian duduk

Hadis Imam Muslim No. 1255 : Barangsiapa khawatir tidak bangun di akhir malam hendaklah shalat witir di awal malam

Barangsiapa khawatir tidak bangun di akhir malam hendaklah shalat witir di awal malam

Hadis Imam Muslim No. 1256 : Barangsiapa khawatir tidak bangun di akhir malam hendaklah shalat witir di awal malam

Barangsiapa khawatir tidak bangun di akhir malam hendaklah shalat witir di awal malam

Hadis Imam Muslim No. 1426 : Penjelasan tentang dua khutbah sebelum shalat dan penjelasan tentang duduk di antara keduanya

Penjelasan tentang dua khutbah sebelum shalat dan penjelasan tentang duduk di antara keduanya

Hadis Imam Muslim No. 1428 : Firman Allah "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan

Firman Allah "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan

Hadis Imam Muslim No. 1429 : Firman Allah "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan

Firman Allah "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan

Hadis Imam Muslim No. 1430 : Firman Allah "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan

Firman Allah "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan

Hadis Imam Muslim No. 1507 : Yang ditampaknya kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dalam shalat Kusuf

Yang ditampaknya kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dalam shalat Kusuf

Hadis Imam Muslim No. 1508 : Yang ditampaknya kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dalam shalat Kusuf

Yang ditampaknya kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dalam shalat Kusuf

Hadis Imam Muslim No. 2016 : Apa yang dibolehkan bagi yang ihram untuk haji dan umrah dan apa yang tidak dibolehkan

Apa yang dibolehkan bagi yang ihram untuk haji dan umrah dan apa yang tidak dibolehkan

Hadis Imam Muslim No. 2234 : Bolehnya thawaf dengan mengendarai unta atau selainnya dan mengusap haja aswad dengan tongkat

Bolehnya thawaf dengan mengendarai unta atau selainnya dan mengusap haja aswad dengan tongkat

Hadis Imam Muslim No. 2235 : Bolehnya thawaf dengan mengendarai unta atau selainnya dan mengusap haja aswad dengan tongkat

Bolehnya thawaf dengan mengendarai unta atau selainnya dan mengusap haja aswad dengan tongkat

Hadis Imam Muslim No. 2425 : Keutamaan Madinah dan doa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dengan keberkahan di dalamnya

Keutamaan Madinah dan doa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dengan keberkahan di dalamnya

Hadis Imam Muslim No. 2491 : Orang yang tertarik saat melihat wanita lain hendaklah ia kembali dan mendatangi istrinya

Orang yang tertarik saat melihat wanita lain hendaklah ia kembali dan mendatangi istrinya

Hadis Imam Muslim No. 2492 : Orang yang tertarik saat melihat wanita lain hendaklah ia kembali dan mendatangi istrinya

Orang yang tertarik saat melihat wanita lain hendaklah ia kembali dan mendatangi istrinya

Hadis Imam Muslim No. 2592 : Bolehnya mensetubuhi isteri baik dari depan maupun dari belakang asalkan pada kemaluan

Bolehnya mensetubuhi isteri baik dari depan maupun dari belakang asalkan pada kemaluan

Hadis Imam Muslim No. 2593 : Bolehnya mensetubuhi isteri baik dari depan maupun dari belakang asalkan pada kemaluan

Bolehnya mensetubuhi isteri baik dari depan maupun dari belakang asalkan pada kemaluan

Hadis Imam Muslim No. 2703 : Penjelasan bahwa memberi pilihan kepada isteri bukan termasuk talak jika tanpa niat

Penjelasan bahwa memberi pilihan kepada isteri bukan termasuk talak jika tanpa niat

Hadis Imam Muslim No. 2727 : Wanita yang ditalak ba`in dan wanita yang ditinggal mati suaminya boleh keluar di siang hari

Wanita yang ditalak ba`in dan wanita yang ditinggal mati suaminya boleh keluar di siang hari

Hadis Imam Muslim No. 3006 : Boleh menjual hewan dengan hewan dari yang sejenis dengan ukuran yang berbeda

Boleh menjual hewan dengan hewan dari yang sejenis dengan ukuran yang berbeda

Hadis Imam Muslim No. 3391 : Manusia akan mengikuti orang-orang quraisy, dan khilafah untuk orang quraisy

Manusia akan mengikuti orang-orang quraisy, dan khilafah untuk orang quraisy

Hadis Imam Muslim No. 3393 : Manusia akan mengikuti orang-orang quraisy, dan khilafah untuk orang quraisy

Manusia akan mengikuti orang-orang quraisy, dan khilafah untuk orang quraisy

Hadis Imam Muslim No. 3394 : Manusia akan mengikuti orang-orang quraisy, dan khilafah untuk orang quraisy

Manusia akan mengikuti orang-orang quraisy, dan khilafah untuk orang quraisy

Hadis Imam Muslim No. 3395 : Manusia akan mengikuti orang-orang quraisy, dan khilafah untuk orang quraisy

Manusia akan mengikuti orang-orang quraisy, dan khilafah untuk orang quraisy

Hadis Imam Muslim No. 3396 : Manusia akan mengikuti orang-orang quraisy, dan khilafah untuk orang quraisy

Manusia akan mengikuti orang-orang quraisy, dan khilafah untuk orang quraisy

Hadis Imam Muslim No. 3397 : Manusia akan mengikuti orang-orang quraisy, dan khilafah untuk orang quraisy

Manusia akan mengikuti orang-orang quraisy, dan khilafah untuk orang quraisy

Hadis Imam Muslim No. 3398 : Manusia akan mengikuti orang-orang quraisy, dan khilafah untuk orang quraisy

Manusia akan mengikuti orang-orang quraisy, dan khilafah untuk orang quraisy