Pengalaman Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami dengan Azab Kubur

dibangun dengan kapur dan kapur batu yang berwarna putih besar. Maka saya pun menghentikan bacaan dan memperdengarkan suara itu, maka saya mendengar suara azab tersebut berasal dari dalam kubur tsb.

Siksa Kubur, Rasulullah SAW Sampai Panik Mendengarnya

Suatu hari Nabi Muhammad SAW masuk ke perkebunan milik kabilah Bani Najjar. Di sana beliau mendengar suara (yang keluar karena siksaan azab) dari kuburan laki-laki Bani Najjar yang meninggal pada masa jahiliyah

Bikin Merinding, Begini Kisah Nyata Azab Kubur Bagi Rentenir

Kehidupan di dunia hanya sebagai tempat persinggahan yang artinya semua makhluk yang bernyawa akan kembali kepada sang kholik. Sebagai umat muslim, kita musti mengakui dan menyadari akan adanya kematian.

Kisah Nyata: Azab Kubur Bagi Pelacur

Perempuan adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat mulia. Dalam agama islam derajat dari kaum hawa lebih ditinggikan daripada derajat dari kaum Adam AS

Kisah Nyata: Pedihnya Azab Kubur dan Bumi Menolak Orang yang Zina

Perempuan adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat mulia. Dalam agama islam derajat dari kaum hawa lebih ditinggikan daripada derajat kaum Adam AS.

Kisah Nyata Azab dan Siksa Kubur Tukang Hasud

Padahal perkara itu sungguh berat dampaknya di akhirat. Perkara hasut ini jelas dilarang islam karena dapat mendatangkan malapetaka di alam kubur,

Kisah Nyata Azab Kubur Pelacur

Pelacur adalah seorang wanita yang melakukan perbuatan hubungan di luar pernikahan dengan tujuan berharap mendapatkan imbalan baik berupa uang maupun jasa.

Perbedaan Fitnah Kubur dan Siksa Kubur

Fitnah kubur adalah cobaan atau ujian dan kebingungan akan pertanyaan dua malaikat dalam kubur.