Makam Ahli Hadis Al-Hafidz Ibnu Hajar Di Mesir

 
Makam Ahli Hadis Al-Hafidz Ibnu Hajar Di Mesir

LADUNI.ID - Hari ini makam Imam di bidang ilmu hadis yang bermazhab Syafi'i dan diberi gelar Amirul Mukminin fil Hadis, Imam Ibnu Hajar, sudah banyak diziarahi oleh pelajar Al-Azhar dari Indonesia dan Malaysia. Makam juga sudah terlihat lebih rapi dan terawat.

Di fikih Madzhab Syafi'i banyak disebutkan bahwa makam ulama boleh untuk dibangun, tujuannya adalah untuk menghidupkan ziarah kubur.

Ahli hadis Imam Al-Iraqi, guru dari pada Imam Ibnu Hajar, menggali dalil dari hadis berikut:

ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻭاﻟﻠﻪ ﻟﻮ ﺃﻧﻲ ﻋﻨﺪﻩ ﻷﺭﻳﺘﻜﻢ ﻗﺒﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺜﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ»

Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: Demi Allah sungguh jika aku di dekatnya maka akan aku beri tahu kepada kalian kubur Nabi Musa di dekat jalan di sebelah gundukan pasir merah (HR Bukhari)

ﻭﻓﻴﻪ اﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﺒﻮﺭ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻟﺰﻳﺎﺭﺗﻬﺎ ﻭاﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﻘﻬﺎ

Dalam hadis ini terdapat anjuran mengetahui makam orang shaleh untuk menziarahinya dan memenuhi hak-haknya (Tharh At-Tatsrib 3/303)

Oleh: Ustaz Ma'ruf Khozin

ASWAJA NU Center Jawa Timur