KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA. Bandar Lampung, 21 - 25 Januari 1992 M

 
KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA. Bandar Lampung, 21 - 25 Januari 1992 M

KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA
Di Bandar Lampung Pada Tanggal 16 - 20 Rajab 1412 H. / 21 - 25 Januari 1992 M.

395. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama
396. Masalah Bank Islam 
397. Asuransi Menurut Islam