Wisata Religi dan Bertawassul di Makam Ki Ageng Panohan Rembang

Memperoleh Donasi Sebesar : Rp 0. Donasi Sekarang
 
Wisata Religi dan Bertawassul di Makam Ki Ageng Panohan Rembang

Sekilas Sejarah

Dalam silsilah tersebut, Muhammad Sholeh atau Ki Ageng Panohan masih merupakan keturunan Maulana Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunungjati.

Kyai Muhammad Sholeh merupakan seorang ulama sakti yang memiliki banyak kelebihan dan berjasa menyebarkan Islam di sekitar kawasan pegunungan Botak dan Kendeng Rembang.

Makam Kyai Mohamad Sholeh atau Ki Ageng Panohan adalah makam yang terletak di pemakaman selatan bagian timur desa Panohan kecamatan Gunem kabupaten Rembang. Kyai Mohamad Sholeh merupakan keturunan kanjeng nabi Muhammad S.A.W yang ke-26. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari pengasuh pondok pesantren Al Anwar Sarang mbah Maimun Zubair.

Makam Kyai Mohamad Sholeh sudah lama di ziarahi oleh masyarakat sekitar desa Panohan. Akan tetapi sekarang sudah banyak masyarakat dari luar desa Panohan yang sudah mulai berdatangan untuk berziarah. Sehingga oleh masyarakat desa Panohan di mulailah untuk membersihkan dan membangun makam beliau.

Makam yang semula ditumbuhi semak belukar dan sangat bergerumbul sekarang mulai dibersihkan dan dibangun menjadi tempat yang bersih dan nyaman sehingga peziarah akan merasa nyaman dan khusuk dalam berdo’a. Selain itu juga bertujuan untuk menyatukan jama’ah yasin dan tahlil desa Panohan setiap hari kamis kliwon pada waktu sore hari ba’da ashar.

 

 

 

Lokasi Makam

Makam Ki Ageng Panohan berada di hutan dengan Posisi makam ada di antara dua pohon Beringin Panggang yg bila kita mau masuk Makam harus lewat di antara Akar belukar pohon yg terkesan antik. Lokasi Makam Ki Ageng Panohan berada di desa Panohan, kecamatan Gunem, kabupaten Rembang