Majelis Ta'lim Darul Hasyimi Jakarta

Klaim Pengelola Lembaga Kirim Pesan ke Pengelola Lembaga
 
Majelis Ta'lim Darul Hasyimi Jakarta

Profil

Majlis Ta’lim Darul Hasyimi didirikan oleh Habib Muhammad Luthfy bin Ali bin Hasyim bin Yahya, Habib Muhammad Baha’uddin Ba’alawi bin Luthfy bin Ali bin Hasyim bin Yahya, dan Habib Salim bin Sholahuddin Jindan, di Pekalongan pada tanggal 4 Januari 2016 M atau bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1437 H untuk waktu yang tidak terbatas. Majlis Ta’lim Darul Hasyimi berkedudukan di Pekalongan yang merupakan tempat kedudukan Dewan Pendiri dan Dewan Pembina. Kantor Pusat Majlis Ta’lim Darul Hasyimi berada di Jakarta.

Majlis Ta’lim Darul Hasyimi sebagai Badan Hukum Perkumpulan bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Majlis Ta’lim Darul Hasyimi memiliki hak-hak secara hukum sebagai Badan Hukum Perkumpulan termasuk di dalamnya hak atas tanah dan aset-aset lainnya.

Majlis Ta’lim Darul Hasyimi berdasarkan tiga pilar iman, islam dan ihsan dengan berpedoman kepada Al-Qur’an, As-Sunnah, al-Ijma’, dan Al-Qiyas. Majlis Ta’lim Darul Hasyimi beraqidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal jamaah dengan bersandarkan pada ajaran dan guru yang mempunyai sanad mutashil. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Majlis Ta’lim Darul Hasyimi berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Pengasuh

UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN