Manuskrip Jaringan Intelektual Ulama Sunda-Jawa-Makkah Akhir Abad 19

 
Manuskrip Jaringan Intelektual Ulama Sunda-Jawa-Makkah Akhir Abad 19

LADUNI.ID, Jakarta - Pada hari Selasa (15/12) yang lalu, saya bersama tim Lajnah Turats Ilmi Syaikhona Kholil Bangkalan Madura (Kiai Usman Hasan Su Kakov, Kiai Muhammad Ismael Al Kholilie dan Ust. Mufti) dan tim Sanad Media Pustaka (Ust. Mabda Dzikara, Ust. Abdul Majid dan Ust. Harir) melakukan kunjungan muhibah ke Pesantren Sukamiskin, Bandung (Jawa Barat).

Pesantren Sukamiskin adalah salah satu pesantren tua sekaligus penting di Tatar Sunda. Pesantren tersebut didirikan pada tahun 1881 oleh KH. Rd. Muhammad b. Alqo (w. 1911). Dalam sejarah jaringan keilmuan ulama Jawa Barat di peralihan abad 19 dan 20 M, sosok KH. Rd. Muhammad b. Alqo tercatat sebagai salah satu pilar utama dan mahaguru ulama Sunda. Terdapat banyak ulama Sunda yang hidup pada kurun masa tersebut yang menjadi murid dari KH. Rd. Muhammad b. Alqo dan alumni pesantren Sukamiskin.

Dalam kunjungan itu, salah satu cicit dari KH. Rd. Muhammad b. Alqo memperlihatkan kepada kami naskah kuno tulis tangan (manuskrip) peninggalan sang buyut. Naskah tulisan tangan asli KH. Rd. Muhammad b. Alqo tersebut menghimpun beberapa teks dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan Islam, seperti tauhid dan tasawuf, termasuk di dalamnya terdapat silsilah Tarekat Qadiriah Naqsyabandiah (TQN) yang diterima oleh KH. Rd. Muhammad b. Alqo dari Syaikh Abdul Karim Banten di Makkah yang disebutnya dengan julukan “Kiai Ageung”.

Bahasa yang terdapat dalam teks tersebut adalah bahasa Arab, bahasa Jawa aksara Arab (Pegon), serta bahasa Sunda aksara Arab (Pegon). Tidak terdapat titimangsa yang menginformasikan kapan naskah tersebut ditulis. Diperkirakan, masa penulisan naskah tersebut adalah dua dekade terakhir abad ke-19 (1880–1899) atau dekade pertama abad ke-20 M (1900–1910).

Pada halaman ke-17 dari manuskrip peninggalan KH. Rd. Muhammad b. Alqo tersebut, terdapat sebuah data dan informasi penting terkait nama-nama ulama Nusantara dan Timur Tengah, di Tatar Sunda khususnya. Para ulama tersebut memiliki hubungan keilmuan dengan KH. Rd. Muhammad b. Alqo. Beberapa dari ulama tersebut ada yang sudah “hilang” jejak sejarahnya, namun beberapa yang lain masih dapat terlacak keberadaannya.

Tertulis di sana:

نوقلنا حج محمد انك علقى رادين داؤد أكي تبفا. سسفا عبد الكريم جنڠننا ݢورو طريقة. كتلهنا كيائي أݢوڠ نو تسمر. مريد خطيب شمباس بن عبد الغفار موݢا٢ أسه الله أنو صفة قهار. 1 كيائي خاتم فسنترين فندي لمباڠن ݢورو نو ممت ڽاهو أكسر عراب. 2 كيائي حج أسيف صالح فسنترين چهنتف ݢاروة ݢورو قراءة قرآن. 3 كيائي مس عون سيراڠ لمباڠن ݢورو چچراكن علم صرف جڠ علم نحو جڠ ݢورو طريقة شطارية تفي دتندا سيه هنت كوڠس نروس هرتنا وقتو كر بودك كينيه عمر 12 تهون. أينا فنده كا كيائي أݢوڠ منڠ طريقة نو ڠرڠكف ڽايت قادرية جڠ نقشبندية. نو متك فنده لقوله عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع. 4 كيائي عارف فسنترين تڠه لمباڠن ݢورو بلاجر لغة تفسير جلالين تمبه كيائي إسماعيل (؟) 5 كيائي مجالام دڠدر تروݢوڠ ݢورو مچا صلوة شرط عبادة. 6 كيائي رادين حج إرشاد أرجاسري ݢورو فرائض جڠ سݢال أسها فݢاويان جڠ ايتوڠن جڠ علم معراج. 8 أچيڠ ازراعي ݢاروة. وقت دفسنترين بورڠ سرابيا ݢورو علم فقه علم نحو ݢدي٢ علم مدح نبي. 9 مس كيائي أبي الحسن فسنترين بورڠ سرابيا ݢورو علم تصوف كيا حكم منهاج العابدين جڠ ݢورو فقه اقناع. 10 كيائي صبر فسنترين سفنجڠ سدرجا ݢورو علم عروض جڠ فقه ݢدى كيا فتح الوهاب اقناع نحو دئي. 11 كيائي من حج (منهاجي) فسنترين ببدن سدرجا ݢورو عقائد جڠ حكم دئي. 12 كيائي حسب الله مدورا فسنترين جوانا  ݢورو ڠجادكن سݢل علم٢ الة ڽاهو مسألة بنرن. 13 كيائي حسن مصطفى ݢاروة وقت دمكة ݢورو ڠؤسحكن علم سݢل نو بس كاسبوة جبا فرائض. 14 شيخ حسب الله بن سليمان مكة ݢورو ڠصحكن علم الة دئي تبركا (؟) سئتك زمان. والله أعلم

(Bacaan latinnya: “Nukilna Haji Muhammad anak Alqo, Raden Daud aki ti bapa. Sasapa Abdul Karim jenengana guru tarekat, katelahna Kiai Agung nu teu samar, murid Khatib Sambas bin Abdul Ghaffar, muga-muga asih Allah anu sifat Qahhar. [1] Kiai Khotim pasantren Pendeuy Limbangan, guru nu mimiti nyaho aksaraArab. [2] Kiai Haji Asep Abdul Ghoffar pasantren Cihantap Garut guru qiro’at Qur’an. [3] Kiai Mas Aon Serang Limbangan guru cacarakan elmu shorof jeung elmu nahwu jeung guru tarekat Syathariah tepi ditunda sih [?] henteu kungsi naros hartina waktu keur budak keneh umur 12 taun. Ayeuna pindah ka Kiai Ageng meunang tarekat nu ngarangkep nyaeta Qadiriah jeung Naqsyabandiah. Nu matak pindah “li qaulihi ‘alaihi sholat wa salam” [….]. [4] Kiai Arif pasantren Tengah Limbangan guru belajar logat Tafsir Jalalain tambah Kiai Ismail. [5] Kiai Mujalam Dangdeur Tarogong guru maca Sholawat sarta ibadah. [6] Kiai Raden Irsyad Arjasari guru Faroidh jeung sagala usaha pagawean jeung itungan jeung elmu Mi’roj. [8] Aceng Adzra’i Garut waktu di Pasantren Bureng Surabaya guru elmu fikih elmu nahwu gede-gede elmu madah Nabi. [9] Mas Kiai Abil Hasan pasantren Bureng Surabaya guru elmu Tasawuf kaya Hikam, Minhajul Abidin jeung guru fikih Iqna'. [10] Kiai Shobar pasantren Sepanjang Sidarja [Sidoarjo] guru elmu Arudh jeung fikih gede kaya Fathul Wahhab, Iqna' jeung nahwu deui. [11] Kiai Minhaji pasantren Babadan Sidarja [Sidoarjo] guru Aqo'id jeung Hikam deui. [12] Kiai Hasbullah Madura pasantren Juwana guru ngajadikeun sagala elmu-elmu alat nyaho masalah beneran. [13] Kiai Hasan Musthapa Garut di Makkah, guru ngausahakeun elmu sagala nu geus kasebut jaba Faroidh. [14] Syaikh Hasbullah bin Sulaiman Makkah, guru ngesahkeun elmu alat deui tabarrukan [?] saeutik zaman. Wallahu A'lam”).

Sesuai dengan yang tertera pada teks berbahasa Sunda aksara Arab (Sunda Pegon) di atas, KH. Rd. Muhammad b. Alqo menyebut empat belas (14) orang ulama yang menjadi gurunya dari pelbagai wilayah, mulai dari Sunda, Jawa, Madura, hingga Arab di Makkah. Masa pembelajaran KH. Rd. Muhammad b. Alqo kepada ulama-ulama tersebut bisa diperkirakan pada rentang tahun 1850–1880-an, sebelum kemudian beliau mendirikan Pesantren Sukamiskin di Bandung pada tahun 1881.

Di masa-masa awal pengembaraan intelektualnya, KH. Rd. Muhammad b. Alqo banyak belajar di beberapa “ajengan” (kiai) dan pesantren di Garut. Delapan orang guru pertamanya adalah para kiai Garut, yaitu Kiai Khotim (Pesantren Peundeuy, Limbangan), Kiai Asep Abdul Ghaffar (Pesantren Cihantap), Kiai Mas Aon (Pesantren Serang, Limbangan), Kiai Arif dan Kiai Ismail (Pesantren Tengah, Limbangan), Kiai Mujalam (Pesantren Dangdeur, Tarogong), dan Kiai Raden Irsyad (Pesantren Arjasari, Bandung).

Guru lainnya yang disebut oleh KH. Rd. Muhammad b. Alqo adalah Aceng Adzra’i Garut, yang ia jumpai mengajar di Pesantren Bureng, Surabaya (Jawa Timur). Merujuk pada sebutan “Aceng” di depan nama Adzra’i Garut, maka bisa dipastikan usianya masih muda. Sosok ini yang di kemudian hari dikenal dengan nama Kiai Adzra’i atau Ajengan Bojong (Garut), ayah dari Kiai Umar Basri pendiri pesantren Fauzan (Garut) dan guru dari Kiai Ahmad Syathibi Gentur (Cianjur). Dalam kitab biografi Kiai Syathibi Gentur, disebut jika Kiai Adzra’i Bojong ini adalah murid dari Syaikh Ibrahim al-Baijuri, Grand Syaikh al-Azhar Mesir yang wafat tahun 1860.

Nama-nama guru KH. Rd. Muhamad b. Alqo lainnya adalah para ulama dari Jawa Timur, meliputi Mas Kiai Abil Hasan (Pesantren Bureng, Surabaya), Kiai Shobar (Pasantren Sepanjang, Sidoarjo), Kiai Minhaji (Pesantren Babadan, Sidoarjo) dan Kiai Hasbullah Madura (Pasantren Juwana?).

Selepas itu, KH. Rd. Muhammad b. Alqo menyebut tiga orang guru utamanya di Makkah, yaitu Kiai Hasan Mustapa Garut (w. 1930), Syaikh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Makkî (w. 1917), dan Syaikh Abdul Karim Banten. Kepada Syaikh Abdul Karim Banten ini, KH. Rd. Muhammad b. Alqo berbaiat Tarekat Qadiriah Naqsyabandiah (TQN).

Snouck Hurgronje dalam bukunya “Makka” (1888), menyebut tiga sosok ulama ini sebagai para guru yang memiliki pengaruh besar bagi para pelajar asal Sunda di Makkah. Sosok Hasan Mustapa setelah kepulangannya dari Makkah (1885) lebih dikenal sebagai sosok sastrawan besar Sunda dan bangsawan lokal (menak) yang dekat dengan pemerintahan kolonial Belanda.

Dalam buku “Sejarah Pesantren: Jejak, Penyebaran dan Jaringannya di Wilayah Priangan (1800–1945)” karya Dr. Ading Kusdiana (2014: 192), disebutkan juga jika KH. Rd. Muhammad b. Alqo pernah belajar kepada Syaikh Muhammad Kholil dari Bangkalan, Madura (w. 1925).

"Penemuan" naskah tulisan tangan KH. Rd. Muhammad b. Alqo Sukamiskin ini membukakan kita jendela informasi dan data yang penting, yaitu bahwa tokoh penting dalam sejarah peradaban Islam di Jawa Barat ini memiliki tinggalan karya tulis, juga bahwa sejarah intelektual Islam di wilayah Sunda terkait erat dengan jaringan keilmuan yang menghubungkannya dengan pusat-pusat di Jawa, Madura dan Timur Tengah, (Jumadil Awwal 1442 Hijri/Desember 2020 Masehi). Wallahu A’lam.(*)

***

Penulis: Alfaqir A. Ginanjar Sya’ban
Editor: Muhammad Mihrob

______________________________
*) Warisan Intelektual Ulama Sunda. Manuskrip Peninggalan KH. Rd. Muhammad b. Alqo Sukamiskin Bandung (w. 1911).