Thaharah (Bersuci)

 

Beginilah Niat, Cara, dan Adab Mandi Janabah yang Wajib Muslim Ketahui

Perihal thaharah/kesucian adalah hal utama yang biasanya dibahas oleh para ulama dalam hampir seluruh kitab fikih yang ada.

Inilah Rukun Wudhu yang Wajib Diketahui Seorang Muslim

Dalam fikih wudhu disebut sebagai penyuci yang menghilangkan hadats, berbeda dengan tayamum yang tidak berfungsi sebagai penghilang hadats tetapi sekadar sarana untuk diperbolehkannya shalat.

Tata Cara Mandi Junub Bagi Perempuan

Antara mandi junub laki-laki dan perempuan ada sedikit perbedaan, dimana salah seorang istri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam

Beberapa Macam Air dan Hukumnya untuk Bersuci

Thaharah atau bersuci dalam menjalankan ibadah merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebab ia berkaitan erat dengan syarat keabsahan sebuah ibadah. Dalam fikih, dua media penting dan utama yang dapat digunakan untuk bersuci (berwudhu) adalah air dan debu.

Apakah Menyentuh Istri dapat Membatalkan Wudhu? Inilah Jawabannya

Di dalam kitab Risalatul Jami’ah, dibahas mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu (نواقض الوضوء). Hal-hal yang membatalkan wudhu ada 4 perkara sebagai berikut.