Zakat Shadaqah Infak Wakaf

 

Panitia Zakat yang Dibentuk Kelurahan

Dapat disebut amil zakat, bila memenuhi persyaratan-persyaratan yang antara lain: adanya pengangkatan langsung dari Imam.

Banyak Pedagang Harta Utang Piutang, Tidak Dimasukkan dalam Harta Wajib Dizakati

Abu MUDI menambahkan hendaknya para pedagang harus mengerti dan jak beut tentang

Hukum Zakat Perhotelan dan Pengangkutan

Apakah wajib zakat usaha perniagaan mutakhir (modern) yang bergerak di dalam bidang jasa, seperti perhotelan, pengangkutan dan sesamanya?.

Zakat Tanaman Tebu, Cengkeh dan Sesamanya

Menanam tanaman yang bukan tanaman zakawi dengan niat diperdagangkan, apabila telah memenuhi syarat-syarat tijarah, maka wajib zakat seperti zakat barang dagangan.

Memberikan Zakat kepada Mesjid, Pondok, dan Madrasah

Bagaimana hukumnya apa yang berlaku di masyarakat umum dengan memberikan zakatnya kepada mesjid, madrasah, panti-panti asuhan, yayasan sosial/keagamaan dan lain-lain pembagian tertentu?.

Kedudukan Hukum Lembaga Zakat dengan Amil Zakat

Hukumnya lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah adalah sah, karena pemerintah Indonesia mempunyai hak syar’i untuk membentuk Amil.

Memberi Imbalan Kepada Seorang yang Mengedarkan Sumbangan

Akad tersebut termasuk ju’alah fasidah. Dan pencari derma tersebut berhak menerima ujrah mitsil dan boleh diambilkan dari hasil derma tersebut.

Panitia Zakat Menunggu Masa Peceklik untuk Membagikan Zakat

Demikian itu haram dan orang yang melakukannya berdosa, kecuali kalau karena menunggu kerabat atau tetangga, maka tidak berdosa.

Panitia Zakat yang Dibentuk Suatu Organisasi

Panitia pembagian zakat yang ada pada waktu ini tidak termasuk amil zakat menurut agama Islam, sebab mereka tidak diangkat oleh Imam (kepala negara).

Membeli Bibit Tanaman Apakah Wajib Zakat, Inilah Jawabannya

Membeli anak ikan untuk dipelihara atau biji untuk ditanam atau tanah untuk ditanami/perusahaan garam, kalau membeli tidak niat dijual lagi (diperdagangkan), maka tidak termasuk tijarah yang berkewajiban zakat.

Menampilkan 101 - 110 dari 134 Zakat Shadaqah Infak Wakaf