Zakat Shadaqah Infak Wakaf

 

Zakat Fisabilillah #5: Fisabilillah Menurut Mayoritas Ulama

Zakat Fisabillah #5: Fisabillah Menurut Mayoritas Ulama

Zakat Fisabilillah #4: Fisabilillah Bermakna orang Berperang di Jalan Allah, Benarkah?

Zakat Fisabillah #4: Fisabilillah Bermakna orang Berperang di Jalan Allah, Benarkah? #4: Fisabilillah Bermakna orang Berperang di Jalan Allah, Benarkah?

Zakat Fisabilillah #3: Fisabilillah Menurut Ulama Tafsir

Zakat Fisabillah #3: Fisabilillah Menurut Ulama Tafsir#3: Fisabilillah Zakat Fisabillah

Zakat Fisabilillah #2: Dalam Perspektif Mazhab Sayafi’i

Zakat Fisabillah #2: Dalam PerspektifZakat Fisabillah #2: Dalam Perspektif Mazhab Sayafi’i

Zakat Fisabilillah #1: Bermakna Sabilul Khair,Benarkah?

Zakat Fisabillah #1: Bermakna Sabilul Khair,Benarkah?

Wakaf dengan Uang Kontan Atau Cash

Kelaziman mewakafkan yang selama ini dilakukan adalah wakaf berupa tanah darat/empang atau harta/bangunan yang tidak bergerak.

Hukum Mengeluarkan Zakat Perdagangan Beserta Penghasilan Tanahnya

Penjelasan tentang pengeluaran zakat perdagangan atas penghasilan tanah.

Hukum Zakat untuk Uang Logam Lebih dari Nishab

Penjelasan tentang mengeluarkan zakat dari uang logam yang melebihi nishab.

Hukum Mengeluarkan Zakat Penghasilan Tanah dengan Uang

Penjelasan tentang hukum mengeluarkan penghasilan tanah dengan uang.

Pemilik Bibit Yang Diwajibkan Mengeluarkan Zakat

Pemilik tanah tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.