Hewan, Qurban, dan Aqiqah

 

Ustadz Ma'ruf Khozin : Vaksin Mengandung Babi?

Di Surabaya pemberian vaksin ini sudah selesai pada tahun lalu, Agustus 2017. Tidak perlu khawatir dan cemas sebab ada Fatwa dan dalil dari ulama yang membolehkan.

Fiqh Qurban #7: Qurban Sekaligus Aqiqah, Bolehkah?

Pernyataan diatas juga dikemukakan oleh para kalangan tabi’in seperti Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Qatadah dan Hisyam, termasuk pula Madzhab Hanafiyah (Imam Nawawi, Fathil Bari 12/13).

Fiqh Qurban #6: Qurban untuk Orang Meninggal Tidak Sah, Benarkah?

(Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah terimalah Qurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad)". (HR Muslim).

Fiqh Kurban #5: Berkurban Untuk Orang Lain, Bolehkah?

Masyarakat yang ingin melakukan kurban juga panitianya harus mempunyai ilmu sehingga dalam realisasinya nanti tidak mengurangi dan hilangnya pahala kurban.

Fiqh Qurban #4: Jenis Hewan Berqurban

Pendapat sunat muakkad tersebut di kemukakan oleh Jumhur ulama (Mazhab Maliki, Hambali dan Syafi’i) juga di sebutkan oleh Imam Nawawi dengan sunat muakkad berqurban. (Syekh An-Nawawi dalam kitabnya al-Majmu' 8/385).