Biografi Zainab binti Muhammad SAW

 
Biografi Zainab binti Muhammad SAW
Sumber Gambar: Dok. Laduni.ID

Daftar isi Biografi Zainab binti Muhammad SAW

1.         Riwayat Hidup
1.1       Lahir
1.2       Wafat

2.         Kisah-kisah
2.1       Pernikahan dan Keislaman
2.2       Cerita Cinta

3.         Referensi

Zainab adalah putri dari pasangan Muhammad SAW Khadijah binti Khuwailid. Ia menikah dengan Abul ‘Ash bin Rabi’ dan dikarunia dua orang anak yaitu Ali dan Umamah. Ali meninggal ketika masih kanak-kanak dan Umamah tumbuh dewasa dan kemudian menikah dengan Ali bin Abi Thalib. setelah wafatnya Fatimah.

1.         Riwayat Hidup
1.1       Lahir

Zainab binti Muhammad lahir pada 30 tahun Gajah. Beliau lahir pada usia Nabi Muhammad berusia 30 tahun.

1.2       Wafat

Zainab wafat pada tahun 8 Hijriyah. Orang-orang yang memandikan jenazahnya ketika itu, antara lain ialah: Ummu Aiman, Saudah binti Zam’ah, Ummu Athiyah dan Ummu Salamah.. Rasulullah . berpesan kepada mereka yang akan memandikan jenazahnya ketika itu, ‘Basuhiah dia dalarn jumlah yang ganjil, 3 atau 5 kali atau iebih jika kalian merasa lebih baik begitu. Mulailah dari sisi kanan dan anggota-anggota wudlu. Mandikan dia dengan air dan bunga. Bubuhi sedikit kapur barus pada air siraman yang terakhir. Jika kalian sudah selesai beritahukan kepadaku.’ Ketika itu, rambut jenazah dikepang meniadi tiga kepangan, di samping dan di depan lalu dikebelakangkan. Setelah selesai dari memandikan jenazah, Ummu Athiyah memberitahukan kepada Nabi . Lalu Nabi memberikan selimutnya dan berkata, ‘Kafanilah dia dengan kain ini.’

UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN

 

Lokasi Terkait Beliau

    Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya