Zakat Shadaqah Infak Wakaf

 

Kenapa Malikinnas di Baca Pedek? Berikut Penjelasannya

LADUNI.ID, Maalikinnas (dengan memanjangkan mim).

Nishab Zakat Ternak yang Harus Dikeluarkan

Hewan ternak yang dikenakan zakatnya adalah hewan ternak yang dipelihara dengan niat atau tujuan memperbanyak keturunannya (beranak-pinak) bukan dengan niat untuk diperjualbelikan

Macam - Macam Zakat

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang ketiga. Perintah wajib mengeluarkan zakat ialah pada tahun kedua Hijriah atau sebelum perintah puasa

Pendapat Ulama Tentang Zakat Profesi

Pendapat ulama As-Syafi’i dan Ahmad memberikan syarat haul, menghitung dari kekayaan yang didapat selama satu tahun

Beberapa Bacaan Niat Zakat Fitrah

Niat merupakan bagian dari penentu sah atau tidaknya suatu amalan. Tak terkecuali pada pelaksanaan zakat fitrah yang wajib ditunaikan oleh setiap individu Muslim, baik laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, merdeka, atapun hamba sahaya.