Zakat Shadaqah Infak Wakaf

 

Kenapa Malikinnas Dibaca Pendek? Berikut Penjelasannya

LADUNI.ID, Maalikinnas (dengan memanjangkan mim).

Macam - Macam Zakat

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang ketiga. Perintah wajib mengeluarkan zakat ialah pada tahun kedua Hijriah atau sebelum perintah puasa

Pendapat Ulama Tentang Zakat Profesi

Pendapat ulama As-Syafi’i dan Ahmad memberikan syarat haul, menghitung dari kekayaan yang didapat selama satu tahun

Beberapa Bacaan Niat Zakat Fitrah

Niat merupakan bagian dari penentu sah atau tidaknya suatu amalan. Tak terkecuali pada pelaksanaan zakat fitrah yang wajib ditunaikan oleh setiap individu Muslim, baik laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, merdeka, atapun hamba sahaya.

Pengertian dan Pembagian Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga, sehingga setiap muslim wajib untuk melaksanakannya. Semua manusia muslim termasuk kita di lahirkan ke dunia sudah di Zakatkan,

Bayar Zakat Profesi, Begini Tata Caranya

Istilah zakat profesi adalah istilah baru. Bagaimana tata cara pembayarannya?

Menggunakan Tanah untuk Madrasah, Yang Berkaitan dengan Wakaf

Kalau sebagian dari anggota panitia itu masuk organisasi lain, bolehkah tanah dan gedung tersebut dimiliki dan dibuatkan peraturan-peraturan atau diawasi oleh mereka yang dari organisasi lain NU ?.

Apakah Para Kontraktor Wajib Zakat ? Inilah Jawabannya

Seorang kontraktor digolongkan ke dalam 'aqad apakah dia ? Dan apakah mereka para kontraktor diwajibkan mengeluarkan zakat...? kalau dalam akad ijarah gimana dia itu? 

Bolehkah Shadaqah Digunakan Tidak Sesuai Tujuan Pemberi?

Bolehkah uang Sedekah yang tujuan awalnya untuk 1 sak semen kita alihkan untuk Perangkat Masjid yang lain, contohnya Semisal Sapu, pel lantai atau lainnya.

Zakat Fisabilillah #6: Ini Pendapat Masyhur Fisabilillah?

Zakat Fisabilillah #6: Zakat Fisabilillah #6: Ini Pendapat Masyhur Fisabilillah?