Mengamalkan Pendapat yang Bertentangan dengan Pendapat Mazhab Empat

 
Mengamalkan Pendapat yang Bertentangan dengan Pendapat Mazhab Empat

Mengamalkan Pendapat yang Bertentangan dengan Pendapat Mazhab Empat

Pertanyaan :

Bagaimana pendapat Muktamar, atas pendapat salah satu Sahabat atau Ulama yang tidak cocok dengan pendapat ahli Mazhab Empat, bahkan ahli mazhab telah menerangkan kelemahan pendapat itu. Apakah boleh menjalankan pendapat tersebut? Atau tidak?

Jawab :

Tidak boleh menjalankan pendapat yang bertentangan dengan pendapat Mazhab Empat, apabila tidak mengetahui syarat-syaratnya dan segala ketentuannya.

Keterangan, dari kitab:

  1. Fath al-Mu’in dan I’anah al-Thalibin [1]

إِذَا تَمَسَّكَ الْعَامِيُّ بِمَذْهَبٍ لَزِمَهُ مُوَافَقَتُهُ وَإِلاَّ لَزِمَهُ التَّمَذْهُبُ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ مِنَ اْلأَرْبَعَةِ لاَ غَيْرِهَا (قَوْلُهُ لاَ غَيْرَهَا) أَي غَيْرَ الْمَذَاهِبِ اْلأَرْبَعَةِ وَهَذَا إِذَا لَمْ يُدَوَّنْ مَذْهَبُهُ. فَإِنْ دُوِّنَ جَازَ كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَنَصُّهُ: يَجُوْزُ تَقْلِيْدُ كُلٍّ مِنَ اْلأَئِمَّةِ اْلأَرْبَعَةِ وَكَذَا مَنْ عَدَاهُمْ مِمَّنْ حُفِظَ مَذْهَبُهُ فِيْ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ وَدُوِّنَ حَتَّى عُرِفَتْ شُرُوْطُهُ وَسَائِرُ مُعْتَبَرَاتِهِ.

Apabila orang awam berpedoman pada suatu mazhab, maka ia harus cocok dengan mazhab tersebut, jika tidak, maka ia harus bermazhab dengan mazhab tertentu dari empat mazhab yang ada dan tidak boleh dengan mazhab lainnya, yakni selain empat mazhab. Hal ini jika mazhabnya itu memang belum terkodifikasi, jika sudah dikodifikasi maka boleh, sebagaimana dalam al-Tuhfah, redaksinya yaitu: “Boleh bertaklid kepada siapapun dari empat mazhab yang ada (Maliki, Hanafi, Syafi’i, Hanbali), dan juga imam mazhab lainnya yang mazhabnya terjaga dalam masalah terkait, dan terkodifikasi, sehingga diketahui syarat-syarat dan semua  ketentuannya.

[1] Zainuddin al-Malibari dan al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Fath al-Mu’in dan I’anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar’i, t .th). Jilid IV, h. 217.

 

Sumber: Ahkamul Fuqaha no. 155

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-9

Di Banyuwangi Pada Tanggal 8 Muharram 1353 H. / 23 April 1934 M.