Biografi KH. Muhammad Musthofa Aqiel Siroj

 
Biografi KH. Muhammad Musthofa Aqiel Siroj
Sumber Gambar: foto istimewa

Daftar Isi:

1.    Riwayat Hidup dan Keluarga
1.1  Lahir
1.2  Nasab
1.3  Riwayat Keluarga

2.    Perjalanan Hidup dan Dakwah
2.1  Pendidikan

3.    Peranan di Nahdlatul Ulama
4.    Karir

 

1.   Riwayat Hidup dan Keluarga
1.1 Lahir
KH. Muhammad Musthofa Aqiel Siroj yang kerap disapa Kang Muh lahir pada tanggal 7 Desember 1958 di Desa Kempek, Gempol, Cirebon. Beliau merupakan putra ketiga dari pasangan KH. Aqiel Siroj (Pondok Pesantren Gedongan) dengan Nyai Hj. Afifah binti KH. Harun pendiri Pondok Pesantren Kempek. Saudara-saudara beliau di antaranya, KH. Ja’far Shodiq Aqiel Siroj, KH. Said Aqiel Siroj, KH. Ahsin Syifa Aqiel Siroj dan KH. Ni’amillah Aqiel Siroj.

1.2 Nasab
Berdasarkan silsilah nasab KH. Muhammad Musthofa Aqiel Siroj, beliau merupakan dzuriyah Rasullullah yang ke-41 dengan urutan nasabnya sebagai berikut:

 1. Nabi Muhammad SAW
 2. Fatimah Az-Zahra
 3. Al-Imam Sayyidina Hussain
 4. Sayyidina ‘Ali Zainal ‘Abidin bin
 5. Sayyidina Muhammad Al-Baqir bin
 6. Sayyidina Ja’far As-Shodiq bin
 7. Sayyid Al-Imam Ali Uradhi bin
 8. Sayyid Muhammad An-Naqib bin
 9. Sayyid ‘Isa Naqib Ar-Rumi bin
 10. Ahmad Al-Muhajir bin
 11. Sayyid Al-Imam ‘Ubaidillah bin
 12. Sayyid Alawi Awwal bin
 13. Sayyid Muhammad Shohibus Saumi’ah bin
 14. Sayyid Alawi Ats-Tsani bin
 15. Sayyid Ali Kholi’ Qosim bin
 16. Muhammad Shohib Mirbath (Hadhramaut)
 17. Sayyid Alawi Ammil Faqih (Hadhramaut) bin
 18. Sayyid Amir ‘Abdul Malik Al-Muhajir (Nasrabad, India) bin
 19. Sayyid Abdullah Al-’Azhomatul Khan bin
 20. Sayyid Ahmad Shah Jalal (Ahmad Jalaludin Al-Khan) bin
 21. Sayyid Syekh Jumadil Qubro (Jamaluddin Akbar Al-Khan Al-Husein) bin
 22. Sayyid ‘Ali Nuruddin Al-Khan (‘Ali Nurul ‘Alam)
 23. Sayyid ‘Umdatuddin Abdullah Al-Khan bin
 24. Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah)
 25. Pangeran Pasarean (Pangeran Muhammad Tajul Arifin)
 26. Pangeran Dipati Anom (Pangeran Suwarga atau Pangeran Dalem Arya Cirebon)
 27. Pangeran Wirasutajaya (Adik Kadung Panembahan Ratu)
 28. Pangeran Sutajaya Sedo Ing Demung
 29. Pangeran Nata Manggala
 30. Pangeran Dalem Anom (Pangeran Sutajaya ingkang Sedo ing Tambak)
 31. Pangeran Kebon Agung (Pangeran Sutajaya V)
 32. Pangeran Senopati (Pangeran Bagus)
 33. Pangeran Punjul (Raden Bagus atau Pangeran Penghulu Kasepuhan)
 34. Raden Ali
 35. Raden Muriddin
 36. KH. Raden Nuruddin
 37. KH. Murtasim (Kakak dari KH Muta’ad leluhur Pesantren Benda Kerep dan Buntet)
 38. KH. Said (Pendiri Pesantren Gedongan)
 39. KH. Siradj
 40. KH. Aqil
 41. KH. Muhammad Musthofa Aqiel Siroj

1.3 Keluarga
KH. Muhammad Mushtofa Aqiel Siroj melepas masa lajangnya dengan menikahi Nyai. Hj. Shobihah binti Almaghfurlah KH. Maimoen Zubair Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang dan Ibu Nyai Hj. Fahimah Baidlowi Lasem. Buah dari pernikahan ini, beliau dikaruniai empat orang putra, di antaranya:

 1. Muhammad Shofi,
 2. Muhammad Shidqi,
 3. Muhammad Shobbah,
 4. Muhammad Sholah.

2.   Perjalanan Hidup dan Dakwah
2.1 Pendidikan

KH. Muhammad Mushtofa Aqiel Siroj kecil lahir dan tumbuh dalam kalangan tradisi pesantren yang kental, mengawali pendidikannya dengan belajar membaca Al-Qur’an kepada pamanda beliau dari jalur ibu yakni KH. Umar Sholeh Kempek yang merupakan ahli qiroat, sambil belajar ilmu-ilmu dasar agama dengan menitikberatkan kepada ilmu alat (Gramatika Bahasa Arab) langsung kepada ayahanda beliau sendiri KH. Aqiel Siroj sampai beliau menghatamkan Alfiyah Ibnu Malik, setelah dirasa cukup umur kemudian beliau melanjutkan pengembaraan keilmuannya ke pesantren di bagian timur pulau Jawa tepatnya di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang didirikan oleh KH. Abdul Karim dan diteruskan oleh menantu-menatu beliau yakni KH. Marzuqi Dahlan dan KH. Mahrus Ali, setelah 3 tahun di Lirboyo, beliau meneruskan pendidikannya ke Pondok Pesantren Sarang Rembang, di sana beliau mengaji kepada KH. Maimoen Zubair yang kelak menjadi mertuanya sendiri. Cukup lama Kang Muh (Sapaan KH. Muhammad Mushtofa Aqiel Siroj) mondok di Sarang yakni sekitar 5 tahun kemudian beliau memutuskan untuk mengembara ke tanah di mana Ka’bah berada, yakni Makkah Al-Mukarromah, di sana beliau mengaji kepada Sayyid Muhammad bin Alawy Al-Maliki dan Ulama lain seperti Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani dan lain-lain, setelah 3 tahun lamanya beliau di tanah suci kemudian beliau memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan niat untuk berkhidmat mengembangkan Pondok Pesantren KHAS Kempek yang merupakan pesantren tinggalan ayahanda beliau.

3.   Peranan di Nahdlatul Ulama (NU)
Setelah KH. Muhammad Mushtofa Aqiel Siroj pulang ke Tanah Air beliau memfokuskan diri untuk berkhidmah kepada masyarakat dengan mengembangkan pesantren peninggalan ayahanda beliau bersama dengan saudara-saudara beliau KH. Ja’far Shodiq Aqiel Siroj, KH. Ahsin Syifa Aqiel Siroj dan KH. Ni’amillah Aqiel Siroj.

Beliau juga aktif tabligh di wilayah tiga Cirebon dan Nasional, di samping beliau Istiqomah Membaca Kitab Ihya Ulumiddin karya Sufi Agung Imam Ghozali dan Kitab Tafsir Jalalain setiap pagi. Beliau juga mengasuh Pengajian Mingguan setiap ba’da Jum’at di Ma’had Al-Ghadhir yang sudah menelorkan beberapa buku hasil dari dirosah tersebut serta buletin mingguan.

Setelah kakak tercinta yakni KH. Ja’far Shodiq Aqiel Siroj wafat, karena KH. Said Aqiel Siroj sebagai kakak tertua pada saat itu bertempat tinggal di Jakarta maka estafet kepemimpinan Pondok Pesantren KHAS Kempek diberikan kepada beliau dengan dibantu oleh adik dan ponakan-ponakan beliau.
Di antara pesan Beliau kepada santri;

 1. Minimale ngaji iku bisa maca kitab, ningkat maning ngerti pengambilan hukum, ningkat maning ngamalaken Qur’an lan Hadist.
 2. Aja nglakoni 4 perkara kang ora diampuri ,(1.Gulet, 2.Wadon, 3.Nyolong, 4.Mabok).
 3. Thoriqohe Santri kempek Iku Mengajar dan Belajar”

4.   Karir
Setelah kepulangan beliau dari Tanah Suci Makkah Al-Mukarromah beliau memulai berkiprah di tengah masyarakat sampai sekarang, adapun jabatan yang pernah beliau emban adalah sebagai berikut:

 1. Pengasuh Pondok Pesantren KHAS Kempek ( Sekarang )
 2. Ketua Yayasan KHAS Kempek
 3. Mudir Ma’had Al-Ghadhir
 4. Katib ‘Am PBNU (2010-2015)
 5. Rais Syuri’ah (2015-sekarang)
 6. Ketua Umum Asosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdlatul Ulama (Asbihu-NU)
 7. Penasihat Panglima TNI
 8. Ketua Majelis Dzikir Hubbul Wathan
 9. Ketua Majelis Syariah PPP

Artikel ini sebelumnya diedit tanggal 06 September 2022, dan terakhir diedit tanggal 07 Desember 2023.

 

Lokasi Terkait Beliau

List Lokasi Lainnya