Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin (IAIS) Sambas, Kalbar

 
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin (IAIS) Sambas, Kalbar

PROFIL
 

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (selanjutnya disingkat IAIS Sambas) merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Sambas. IAIS Sambas berdiri pada tanggal 1 Juli 2004 dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (STAIS Sambas) atas prakarsa Drs. Munawar, M.Si., (Ketua Jurusan Dakwah STAIN Pontianak) dan Ir. Burhanuddin A. Rasyid (Bupati Sambas). IAIS Sambas merupakan perguruan tinggi Islam pertama di Kabupaten Sambas.

Keterangan foto tidak tersedia.

PROGRAM STUDI (PRODI)

Gambar mungkin berisi: satu orang atau lebih, keramaian dan dalam ruangan

Program Pascasarjana

 1. S2 Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI)
 2. S2 Magister Ekonomi Syariah (MEKS)

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

 1. S1 Pendidikan Agama Islam (PAI)
 2. S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
 3. S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

 1. D3 Perbankan Syariah (PBS)
 2. S1 Ekonomi Syariah (EKS)

Fakultas Syariah

 1. S1 Hukum Tata Negara (HTN)
 2. S1 Hukum Ekonomi Syariah (EKS)

Fakultas Dakwah dan Humaniora

 1. S1 Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)
 2. S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
 3. S1 Sejarah dan Peradaban Islam (SPI)
 4. S1 Ilmu Qur'an dan Tafsir (IQT)

Keterangan foto tidak tersedia.

ALAMAT
Jalan Raya Sejangkung No. 126, Sambas, Kalimantan Barat.
Telp. (0562) 6303087
Email : humas@iaisambas.ac.id
Kode Pos:  79460

Untuk berpartisipasi memperbarui informasi ini, silakan mengirim email ke redaksi@laduni.id

 

Alumni Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin (IAIS) Sambas, Kalbar

 • Miranti Mandasari Miranti Mandasari