Disambut Keluarga di Alam Kubur

 
Disambut Keluarga di Alam Kubur

LADUNI.ID - Najwa Shihab mewawancarai Presiden 3 Prof. BJ Habibie: "Anda sekarang tidak takut mati?". Prof. Habibie menjawab: "Tidak. Karena saya tahu Ainun menemui saya. Hei kamu sekarang disini, ya!".

Benarkah hal itu? Ya benar. Silahkan amati bagian akhir hadis bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda:

ﺇِﺫَا ﺣُﻀِﺮَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻦُ ﺃَﺗَﺘْﻪُ ﻣَﻼَﺋِﻜَﺔُ اﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﺑِﺤَﺮِﻳﺮَﺓٍ ﺑَﻴْﻀَﺎءَ ﻓَﻴَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ: اﺧْﺮُﺟِﻲ ﺭَاﺿِﻴَﺔً ﻣَﺮْﺿِﻴًّﺎ ﻋَﻨْﻚِ ﺇِﻟَﻰ ﺭَﻭْﺡِ اﻟﻠَّﻪِ، ﻭَﺭَﻳْﺤَﺎﻥٍ، ﻭَﺭَﺏٍّ ﻏَﻴْﺮِ ﻏَﻀْﺒَﺎﻥَ

Jika seorang Muslim wafat maka malaikat Rahmat datang kepadanya dengan sutra putih. Malaikat berkata: "Keluarlah dalam keadaan ridha dan engkau tidak dimurkai, menuju kenikmatan dari Allah, tanpa murka"

ﻓَﺘَﺨْﺮُﺝُ ﻛَﺄَﻃْﻴَﺐِ ﺭِﻳﺢِ اﻟْﻤِﺴْﻚِ، ﺣَﺘَّﻰ ﺃَﻧَّﻪُ ﻟَﻴُﻨَﺎﻭِﻟُﻪُ ﺑَﻌْﻀُﻬُﻢْ ﺑَﻌْﻀًﺎ، ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﺄْﺗُﻮﻥَ ﺑِﻪِ ﺑَﺎﺏَ اﻟﺴَّﻤَﺎءِ ﻓَﻴَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ: ﻣَﺎ ﺃَﻃْﻴَﺐَ ﻫَﺬِﻩِ اﻟﺮِّﻳﺢَ اﻟَّﺘِﻲ ﺟَﺎءَﺗْﻜُﻢْ ﻣِﻦَ اﻷَْﺭْﺽِ

Ruh itu keluar lebih harum dari pada minyak kasturi. Hingga malaikat membawanya ke pintu langit. Malaikat berkata: "Betapa harum wewangian kalian dari bumi"

ﻓَﻴَﺄْﺗُﻮﻥَ ﺑِﻪِ ﺃَﺭْﻭَاﺡَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﻓَﻠَﻬُﻢْ ﺃَﺷَﺪُّ ﻓَﺮَﺣًﺎ ﺑِﻪِ ﻣِﻦْ ﺃَﺣَﺪِﻛُﻢْ ﺑِﻐَﺎﺋِﺒِﻪِ ﻳَﻘْﺪَﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ، ﻓَﻴَﺴْﺄَﻟُﻮﻧَﻪُ: ﻣَﺎﺫَا ﻓﻌﻞ ﻓﻼﻥ؟ ﻣَﺎﺫَا ﻓَﻌَﻞَ ﻓُﻼَﻥٌ؟ ﻓَﻴَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ: ﺩَﻋُﻮﻩُ

Malaikat membawanya berjumpa dengan arwah orang-orang Islam. Mereka lebih bahagia daripada kalian yang sedang berjumpa dengan tamu. Para arwah bertanya: "Apa kabarnya Fulan?" Yang lain menjawab: "Biarkan dahulu dia" (HR An-Nasa'i)