Hukum Mengurusi Mertua yang Sakit Menurut Prof. Habib Quraish Shihab

 
Hukum Mengurusi Mertua yang Sakit Menurut Prof. Habib Quraish Shihab

LADUNI.ID, Jakarta – Tulisan ini merupakan tanya jawab dari 101 persoalan perempuan yang tulis oleh Prof. Habib Quraish Shihab. Di dalam tulisan ini akan menjelaskan tentang hukum mengurusi mertua yang sakit dalam pandangan Prof. Habib Quraish Shihab.

***

Mertua lelaki saya sedang sakit keras. Tidak ada yang dapat mengurusinya kecuali saya dan adik perempuan suami saya. Bolehkah saya memandikan beliau, bahkan membersihkan auratnya?

Siti Fajriah, Ibu Rumah Tangga, Bogor

Apa yang anda lakukan untuk mertua dengan mengurusi dan memenuhi kebutuhannya adalah sesuatu yang sangat terpuji.

Mertua telah menjadi ayah/ibu menantunya. Memandikannya tidak ada halangan, hanya sedapat mungkin mengurangi pandangan kepada auratnya atau kalau terpaksa harus memegangnya, maka hendaknya tidak memegang secara langsung, tetapi dengan menggunakan kaus tangan atau semacamnya. Demikian, wa Allah A’lam.

Sumber: M. Quraish Shihab. M. Quraish Shihab​ Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui. Ciputat Tanggerang: Lentera Hati, 2011.