Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas

Memperoleh Donasi Sebesar : Rp 0. Donasi Sekarang
 
Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas

Profil
 Panti Asuhan Putri Baabussalaam. Panti Asuhan Putri Baabussalaam yang beralamat di Jl. Jaya Sirayu No. 23 RT 03 Rw 03 Kalisube Banyumas, Jawa Tengah adalah sebuah Panti kelanjutan dari Panti Asuhan Putri Asruri dengan alamat yang sama.

Nama Asruri adalah nama orang tua para pendiri yang mana nama ini diberikan oleh salah satu pengurus Yayasan Insan Mulia Banyumas dimana panti ini bernaung.Panti ini berdiri pada tanggal 18 Oktober 2010 selang berapa tahun tepatnya pada ulang tahun yang ke-5 tanggal 18 Oktober 2015 karena ada beberapa sebab Panti Asuhan Putri Asruri melepaskan diri dari Yayasan Insan Mulai Banyumas dan berdiri sendiri dengan nama Panti Asuhan Putri Baabussalaam (Pintu Menuju Keselamatan) dalam naungan yayasan Baabus Salaam.

Kami berharap nama Baabussalaam ini akan membawa keberkahan dan kecerahan bagi anak-anak panti, para donator, dan meluas kesemua umat, Aamiin ya Robbal,almiin. Tidak lupa kami ucapkan jazakumullooh khoiron katsiir pada semua pihak yang senantiasa membantu berlangsungnya kehidupan anak-anak panti, wabil khusus pada semua pengurus Yayasan Insan Mulia Banyumas yang sudah banyak sekali membantu anak-anak Panti Asuhan Putri Asruri. Hanya kepada Allah jualah kami memohon balasan kebaikan yang berlipat ganda. Aamiin ya Robbal,alamiin.
Visi & Misi Panti Asuhan
VISI
Mengawal anak asuh menjadi generasi yang berakhlaqul karimah, kreatif dan mandiri.

MISI
1. Menstimulasi berbagai potensi, bakat dan minat anak asuh melalui program pendampingan belajar yang komprehensif,kontinyu dan terpadu antar ilmu pengetahuan dan pendidikan agama.
2. Mengajak kalangan dermawan,professional,pemerhati masalah sosial,pemerhati masalah anak serta relawan untuk bersama-sama bahu-membahu mengentaskan anak yatim/paitu/dua’fa menjadi insan yang mandiri sesuai dengan bakat dan minatnya.
3. Mendampingi anak asuh untuk mempelajari teknologi tepat guna,sehingga mereka mampu menerapkan dalam berkarya dan berprestasi dalam 


Alamat
Jl. Jaya Sirayu No. 23 RT 03 Rw 03 Kalisube Banyumas, Jawa Tengah 
Kode Pos: 53192
Telepon: 0812-1572-9716 / 0831-2684-7353