Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal dengan Menggunakan Dasar Hisab

Sebab menurut Jumhur al-Salaf bahwa tsubut awal Ramadhan dan awal Syawal itu hanya bi al-ru’yah au itmam al-‘adad tsalatsina yauman.

Dasar Penetapan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha

Tentang penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha ?.  

Penetapan Awal Dan Akhir Bulan Dengan Rukyat Internasional

Umat Islam Indonesia maupun Pemerintah Republik Indonesia tidak dibenarkan mengikuti rukyah al-hilal internasional karena tidak berada dalam kesatuan hukum (al-balad al-wahid).

Keutamaan Puasa Syawal Persis setelah Hari Id

Keutamaan Puasa Syawal Persis setelah Hari Id

Keutamaan Puasa Ramadhan dan Enam Sunnah Syawal

Syekh Sufyan al-Tsaury bercerita, "Saya tinggal di Mekah selama tiga tahun.  Ada seorang lelaki penduduk Mekah di setiap siang hari datang ke Masjid, kemudian tawaf dan salat dua rakaat