Hari Gini Masih Menyalahkan Ziarah Kubur dengan Baca Qur'an

Andaikata mereka membaca tuntas kitab Ar-Ruh karya Ibnu Al-Qayyim tanpa terpengaruh dengan catatan kaki ulama Salafi tentu mereka akan menerima perbedaan pendapat

Fadhilah Membaca Surat Tabarak atau Surat Al-Mulk

Di antara Surat Al-Qur’an yang memiliki keistimewaan lebih dibanding yang lainnya adalah Surat Tabarak atau Surat Al-Mulk. Karena itu, tidak salah kalau dalam sebuah komunitas muslim tertentu ada yang mengamalkan pembacaan surat tersebut rutin setiap hari.

Peziarah Makam dari Berbagai Penjuru Negeri

Peziarah kubur bukan hanya dari Indonesia saja, bahkan dari seluruh penjuru negeri. Bagaimana bisa?

Tata Cara Mengubur Jenazah

Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorangpun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Tata Cara Berziarah

Manusia hidup hanya sementara di dunia, kehidupan yang kekal ada pada akhirat. Maka dari itu, diadakannya ritual ziarah kubur yang banyak memiliki hikmah serta manfaat bagi yang melaksanakannya.

Tata Cara Bertakziah

Terkaiat dengan takziyah, Imam al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab fid Din dalam Majmu'ah Rasail al-Imam al-Ghazali menyebutkan ada empat adab orang bertakziyah

Hukum Menabur Bunga di Makam

Setelah mayit atau jenasah dimasukkan ke liang lahat, dihadapkan ke arah kiblat, lalu pocongnya dibuka dan sudah diadzani, lantas liang ditutup rata dengan tanah. Setelah itu ditaburkan bunga di atasnya.

Penjelasan Hukum Ziarah Kubur di Hari Raya

Laduni.ID, Jakarta Rasululloh shollallohu alaihi wasallam berangkat untuk sholat ied melewati satu jalan dan kembali melalui jalan yang lainnya,para ulama' berbeda pendapat tentang sebab Rasululloh memngambil jalan yang berbeda,

Peziarah CIlik

Dialog ini mungkin akan terjadi beberapa tahun mendatang, ketika Avisa dan Ilkiya bertanya. Jadi sementara diantisipasi dengan jawaban ringan. 

Ziarah Kubur Menjelang Ramadhan dan Hari Raya

Hukumnya boleh dengan beberapa alasan sebagai berikut

Ziarah Menjelang Ramadan dan Idul Fitri Tidak Ada Anjuran Khusus

Kebiasaan kirim Do'a  menjelang ramadan dan menjelang Hari Raya  Tidak ada anjuran  khusus,pada dasarnya ziarah ke makam orang tua, keluarga, guru dan para ulama itu dapat dilaksanakan kapan saja; mau pagi, sore, malam, boleh-boleh saja; hari Senin, Selasa, atau yang lainnya; .

Kisah Kewalian Gus Dur Saat Gagal Sowan ke Kubur KH. Mutamakkin

Ini adalah kisah kewalian Gus Dur saat gagal sowan kepada Kiai Mutamakkin. Bagaimana kisahnya?

Tradisi Ziarah Kubur dalam Masyarakat Aceh

Selain itu Aceh juga dikenal dengan budayanya yang beragam serta agama Islamnya yang masih sangat mendominasi. Aceh juga dikenal memiliki penduduk yang ramah dan memiliki banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi, baik itu wisata islami maupun wisata religi

Apakah Benar Rasulullah SAW Melarang Ziarah Kubur Ke Tempat Jauh?

Terdapat sebagian  orang yang memperbolehkan ziarah kubur selama jaraknya dekat. Bila jaraknya jauh, maka dianggap terlarang dengan alasan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda:

Pentingnya Ziarah dan Mendo'akan Ahli Kubur, Apa Manfaatnya?

Ziarah ke makam atau ziarah kubur merupakan amaliyah yang dianjurkan Nabi saw, meski sebelumnya Nabi saw melarang ziarah kubur. Ziarah kubur, selain memberikan manfaat pada orang sudah meninggal juga dapat mengingatkan orang yang berziarah, bahwa setelah kehidupan di dunia masih ada lagi alam yang akan dilalui.

Hukum Wanita Melakukan Ziarah Kubur

Jadi, dari sini bisa dipahami tentang diperbolehkannya wanita untuk berziarah kubur. Metode dalil yang disampaikan oleh para ulama menyatakan bahwa seandainya ziarah kubur bagi wanita dilarang, maka mestinya Nabi SAW melarang wanita yang dimaksud di dalam Hadis untuk ziarah kubur.

Ini Hikmah Ziarah Kubur Menurut Para Ulama

Ziarah kubur mempunyai makna yang sangat bagus dalam menguatkan ruhaniah umat Islam. Ziarah kubur bukan sebatas datang di area pemakaman, tetapi wujud mengingat kematian dan masa depan akhirat yang akan dilalui manusia.

Ziarah Kubur dan Silaturahmi Setelah Shalat Id

Ini adalah dalil kita untuk ziarah kubur dan silaturahmi setelah hari raya dalam keadaan normal. Untuk saat ini kita cukup baca Yasin dari rumah, kita yakin pahalanya sampai.

Pesan dari Abah Guru Sekumpul tentang Ziarah Kubur

Kata Abah Guru Zaini Sekumpul, siapa yang ziarah ke kubur wali, maka dia akan termasuk dalam rombongan wali. Itu nanti diakhirat dan hajatnya cepat kabul berkat wali yang kita ziarahi.

Posisi yang Baik Membaca Qur'an Saat Ziarah Kubur

Membaca Al-Qur'an dengan menghadiahkan pahala kepada Almarhum memang masalah khilafiyah.

Asal Usul Tradisi Ruwahan Menurut Gus Baha

Dalam tradisi ruwahan ini dijumpai banyak kegiatan seperti acara membaca Surat Yasin tiga kali di Malam Nishfu Sya'ban, pawai atau arak-arakan keliling kota, bersih-bersih desa, slametan, kendurenan, ziarah kubur, hingga berakhir pada acara padusan atau ritual mandi di akhir bulan Sya'ban.

Larangan Duduk di Atas Kuburan

Laduni.ID Jakarta – Ziarah kubur merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana Nabi Muhammad Saw, dalam sebuah hadits melalui ziarah kubur maka akan mengingatkan kita kematian dan akherat.

Hukum Membaca Al-Quran di Sisi Kubur

Sebuah postingan yang sangatlah mencengangkan sekali. Bagaimana tidak? hanya karena bacaan Quran seorang muslim (yang dalam hatinya terdapat keimanan akan Allah swt) yang ia baca di sisi kubur, ia dicap sebagai pengikut Yahudi. Lantas, apa sebenarnya hukum membaca Al-Quran di depan kubur itu sendiri? Apakah Haram? ataukah Bida'h Dholalah

Keutamaan Ziarah Orang Tua di Hari Jum’at

Laduni.ID Jakarta - Dari Abu Hurairah RA "Siapa saja yang menziarahi makam kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya pada setiap hari Jumat, niscaya Allah mengampuninya dan ia tercatat sebagai anak yang berbakti kepada keduanya."

Surat Yasin, Susunan Tahlil Singkat, dan Doa untuk Arwah

Surat Yasin adalah surat yang biasa kita baca dalam berbagai situasi terutama sebelum pembacaan dzikir tahlil baik ketika malam jum'at maupun dalam pelbagai acara selametan

Hubungan Akhlak dan Tasawuf Dalam Islam

Tasawuf mengedepankan kedisiplinan dalam beribadah, konsentrasi terhadap tujuan hidup menuju kepada Allah SWT, serta membebaskan diri dan keterikatan manusia dengan kehidupan duniawi.

Seberapa Penting Peringatan Haul, Perhatikan Dalil Ini

Tradisi masyarakat islam di Indonesia sangat beragam. Kita banyak menjumpai praktek ekspresi dan ritual keislaman dengan berbagai macam. Salah satunya adalah peringatan haul seseorang yang telah wafat.

Menampilkan 1 - 10 dari 28