Bab Haid - Hukum Berwudlu bagi Wanita yang Sedang Haid

Bagaimana hukum wudlu bagi wanita yang sedang haid, dijelaskan di sini.

Tidak Mengetahui Syarat Rukunnya Wudhu, Memasuki Thariqah

Penjelasan mengenai syarat masuk ke thariqah yang utama.

Hukum Menyentuh Lawan Jenis Sesudah Wudhu

Bagaimana Hukum Menyentuh Lawan Jenis Sesudah Wudhu ?

Tayamum di Pesawat dengan Menggunakan Kursi Sebagai Alatnya

Tayamumnya tidak sah, sedangkan kedudukan sholatnya hanya semata-mata karena mulianya waktu (li hurmatil waqti).  

Bolehkah Wanita yang Keputihan Membaca Al Qur'an

Bolehkah wanita yang keputihan memegang &membaca yasinan kecil & kalau al-qur'an terjemah tapi sebelumnya bersuci dulu & wudhu ?

Empat Hal Inilah yang Membatalkan Wudhu

Orang yang batal wudhunya tentunya ia tidak diperbolehkan melakukan shalat dan amalan ibadah lain yang menuntut kesucian dari hadats kecil bila akan melakukannya. 

Pengertian Wudhu, Niat, Hukum dan Doanya

Wudhu merupakan aktivitas yang dilakukan oleh orang untuk mensucikan diri dari hadast dan Cara Membersihkan Najis kecil dengan menggunakan air yang dilakukan dalam agama islam sebelum melakukan sholat.

Tata Cara Berwudhu dan Doanya

Rukun wudhu merupakan hal yang harus dilakukan saat wudhu, jika tidak dilakukan maka menyebabkan hukum wudhu tersebut tidak sah. Berikut beberapa cara berwudhu dengan benar yang harus diterapkan tanpa ada kesalahan atau kekeliruan.

Apakah Menyentuh Istri dapat Membatalkan Wudhu? Inilah Jawabannya

Di dalam kitab Risalatul Jami’ah, dibahas mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu (نواقض الوضوء). Hal-hal yang membatalkan wudhu ada 4 perkara sebagai berikut.

Beberapa Macam Air dan Hukumnya untuk Bersuci

Thaharah atau bersuci dalam menjalankan ibadah merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebab ia berkaitan erat dengan syarat keabsahan sebuah ibadah. Dalam fikih, dua media penting dan utama yang dapat digunakan untuk bersuci (berwudhu) adalah air dan debu.