Hukum Bermazhab

Muktamar NU ke-1 memberikan fatwa tentang Hukum Bermadzab.

Hukum Berpuasa menurut Mazhab Selain Mazhab Syafi’i

Penjelasan tentang hukum menjalankan puasa menurut mazhab selain mazhab Syafii yang dianut.

Mengamalkan Pendapat yang Bertentangan dengan Pendapat Mazhab Empat

Penjelasan tentang mengamalkan pendapat yang bertentangan dengan pendapat imam mazhab yang empat.

Mengamalkan Al-Qur’an dan Hadits Tanpa Mau Bermadzab

Bagaimana hukumnya orang yang menjalankan apa yang tersebut dalam al-Qur’an dan hadits menurut arti yang tidak sebenarnya, sehingga bertentangan dengan empat Mazhab?.

Pengertian Hadist Nabi tentang Sebuah Golongan

Golongan yang dalam kebenaran, di antaranya yang menjadi anggota organisasi yang berdasar kebenaran.

Inilah Sebab Kenapa Kita Wajib Bermadzab

Mengapa wajib mengikuti salah satu empat mazhab, padahal empat mazhab itu mengambil dari al-Qur’an dan hadits ?.

Kriteria Al-Kutub Al-Mu’tabarah

Al-Kutubul Mu’tabarah fi Masail al-Diniyah ‘indanaa ialah kitab-kitab ‘ala Al-Madzhab Al-Arba’ah.

Fiqh Qurban #2: Waktu Berkurban, Kapan?

Di samping itu apabila ada sebagian masyarakat ada yang melakukan penyembelihan qurban  sebelum pelaksanaan shalat aidhul adha, itu di bolehkan, tetapi dengan syarat terangkat matahari dan telah lalu kadar waktu  shalat dua rakaat dan dua khutbah yang ringan keduanya. (Syekh Zakaria Al-anshari, kitab Syarkawi ‘Ala Tahrir: 2: 466, Tuhfah Muhtaj: 9

Fiqh Qurban #6: Qurban untuk Orang Meninggal Tidak Sah, Benarkah?

(Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah terimalah Qurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad)". (HR Muslim).

Riwayat Imam Syafi’i

Idris bin Abbas menyertai istrinya dalam sebuah perjalanan yang cukup jauh, yaitu menuju kampung Gaza, Palestina