Pendapat Tokoh (Imam) yang Boleh Difatwakan

Pendapat siapakah yang dapat/boleh dipergunakan untuk berfatwa di antara pendapat-pendapat yang berbeda dari ulama Syafi’iyyah?

Hukum Kebolehan Mengubur Mayat dalam Peti

Solusi hukum untuk mengubur mayat dengan peti.

Perkara yang Membolehkan Mengadakan Shalat Jum’at di Beberapa Tempat

Salah satu hal yang cukup sering menjadi perbincangan dan yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah bagaimana hukum melakasanakan shalat Jum'at lebih dari satu dalam satu desa atau yang lebih dikenal dengan istilah ta’addud al-jum'at. bagaimana jika dalam pelaksanaan shalat Jum'at terdapat Masyaqqah yang mengharuskan adanya ta'addud al-jum'at?

Apakah Boleh Menyumpah Pendakwa yang Mempunyai Bukti?

Betul pendakwa yang mempunyai bukti boleh disumpah dalam tujuh perkara, dan sumpahnya dinamakan sumpah istizhhar.

Ini Syarat-Syarat Lengkap Melaksanakan Ibadah Kurban

Terdapat berbagai hal yang menjadi syarat-syarat ibadah kurban, di antaranya adalah sebagai berikut.

Fiqh Kurban #5: Berkurban untuk Orang Lain, Bolehkah?

Masyarakat yang ingin melakukan kurban juga panitianya harus mempunyai ilmu sehingga dalam realisasinya nanti tidak mengurangi dan hilangnya pahala kurban.

Shalat Witir 2 kali dalam Semalam, Bolehkah?

Terlepas dari itu,penulis melihat seseorang setelah dilakukan witir pertama kali, kemudian berkeinginan shalat lagi, lebih baik meneruskan dengan shalat sunat lainnya selain witir.Esensinya malam itu kita tetap menghiasi dengan ibadah untuk mendekatkan diri kepada  Allah, terlebih dalam hadist jelas secara jelas mneyebutkannya tidak ada  dua witir dalam semalam.

Fiqh Kuburan #5: Hukum Menancapkan Pohon di Kuburan, Bolehkah?

Fiqh Kuburan #6: Hukum Menancapkan Pohon di Kuburan, Bolehkah?

Hukum Wanita Adzan

Kalau seandainya ada perempuan yang adzan saat masuk waktu shalat pada suatu mesjid atau tempat-tempat shalat, seperti mushalla atau surau. Bagaimana hukumnya dalam fiqih Madzhab yang empat khususnya madzhab Syafi’i?

Simak Bagian Tubuh Perempuan yang Boleh Dilihat Calon Suami

Lalu bagian tubuh mana saja dari perempuan yang boleh dilihat oleh calon suami dalam proses nadhar? Menurut jumhur ulama dari mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi’iyah, bagian tubuh perempuan yang boleh dilihat oleh calon suami adalah wajah dan kedua tangan hingga pergelangan tangan.

Batasan Boleh Tidaknya Menjamak Shalat karena Hujan

Apabila karena hujan, kita tidak memungkinkan untuk shalat, bolehkah menjamaknya? Bagaimana batasan boleh tidaknya menjamak shalat?

Indahnya Ajaran Islam, Mengajarkan Siapun Tidak Boleh Dilaknat

mendoakan jelek atau melaknat siapa pun dan apa pun dari kaum Muslimin termasuk diri sendiri, harta benda, keluarga dan orang lain agar tertimpa suatu bencana sangat tidak dianjurkan sekalipun mereka telah berbuat kedzaliman kepada

Habib Umar bin Hafidz Perbolehkan Ucapan Selamat Natal dengan Syarat Ini

Dalam kegiatan itu, Habib Umar juga menegaskan bahwa sikap wasathiyah (moderat) adalah karakter inti ajaran Islam itu sendiri. Sikap moderat dalam beragama adalah representasi nyata sikap Rasulullah dan para sahabatnya

Catatan Kedua Munas NU 2019: Tidak Boleh Memanggil 'Hai Kafir'!

Dalam Munas NU 2019, ada sebuah catatan: jangan pernah memanggil orang dengan 'Hai Kafir!". Kenapa?

Ihwal Boleh Tidaknya Memanggil Non-Muslim dengan Panggilan 'Kafir'

Belakangan ini kita diributkan oleh istilah kafir. Boleh gak ya menyebut non-muslim kafir?

Ketika Fitnah Bertebaran, KH Ali Maksum: Orang Alim Tidak Boleh Diam

Ketika fitnah bertebaran, Kiai Ali Maksum tekankan agar orang alim tidak diam. Untuk apa?

Mengganti Puasa Ramadhan Dulu atau Berpuasa Rajab?

Para ulama Hanafiyah membolehkan melakukan puasa sunnah sebelum qodho’ puasa Ramadhan. Mereka sama sekali tidak mengatakannya makruh. Alasan mereka, qodho’ puasa tidak mesti dilakukan sesegera mungkin.

Hukum Shalat Subuh Kesiangan

Menurut Jumhur Ulama, ketika shalat wajib terlalaikan karena unsur ketidaksengajaan, seperti ketiduran atau lupa, maka wajib qadha ketika seseorag tersebut sadar dan ingat akan kewajiban tersebut.

Menurut Islam, Bolehkah Makan Terlalu Kenyang?

Islam sudah menjelaskan tentang semua aturan hidup. Bolehkah makan terlalu kenyang?

Money Politik dalam Islam, Bolehkah?

Semoga pemilu tahun ini terealisasi secara damai, jujur dan di ridhai oleh Allah SWT untuk melahirkan pemimpin dan ang mampu membawa  negeri ini ke arah yang lebih baik bermahkotakan baldatun tayyibatun warabbul ghafur

Hukum Menjalankan Puasa di Hari Tasyrik

Hukum puasa pada Hari Tasyrik adalah haram, karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW hari Tasyrik adalah hari makan dan minum. Namun bagaimana jika ada yang berpuasa selama Hari Tasyrik seperti karena nadzar, apakah sah atau tidak puasanya?

Zakat Fitrah dengan Uang, Bolehkah?

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “tunaikanlah zakat fitrah sebelum kamu keluar untuk sembahyang, maka wajib atas setiap orang merdeka mengeluarkan dua mud gandum dan daqiq (tepung dari gandum)

Memetik 5 Hikmah Banser NU 15 Hari Jalan Kaki ke PBNU

Salah bukti kecintaannya kepada Indonesia adalah dengan memasang mendera merah putih ditongkat yang dipegangnya.

Riba yang Diperbolehkan dalam Islam

Nabi membolehkan pertukaran barang ribawi sejenis namun beda kondisi dan takaran tersebut. Padahal keduanya jelas merupakan bentuk transaksi riba.

KH Afifuddin Muhajir: Boleh Saja Negara Buat Aturan Larang Cadar

"Pada intinya, bisa saja negara membuat aturan yang melarang penggunaan cadar, tapi...

Konsultasi Siap Nikah: Suami Melarang Saya Bekerja, Bagaimana?

Saat ini suami menginginkan saya keluar dari pekerjaan dengan alasan biar fokus mengurus rumah tangga, tidak terlalu capek karena mengurus rumah dan masih harus bekerja.

Hukum Memakai Masker Saat Shalat

Karena pertimbangan kesehatan dan lainnya, seseorang tidak melepas maskernya saat shalat. Bagaimana hukumnya shalat memakai masker?

Berkumur Saat Berpuasa, Bolehkah?

Kita telah ketahui bersama bahwa salah satu hal yang sebaiknya dilakukan atau dihukumi sunnah ketika menjalankan wudlu adalah berkumur dengan sungguh-sungguh (al-mubalaghah).

Mengapa Tak Boleh Sakit di Perantauan? Begini Alasannya

Sakit di negeri orang sungguh tidak enak. Sakitnya sendiri sudah tidak enak, ditambah lagi dengan ketidak-enakan lainnya.

Prof. M. Quraish Shihab, Hukum Menjamak Shalat karena Tuntutan Pekerjaan

Berikut pandangan Prof. Dr. KH. Muhammad Quraish Shihab tentang Hukum Menjama Shalat karena Tuntutan Pekerjaan

Memakai Susuk Menurut Tinjauan Fikih dan Sains

Mungkin bukan kata yang asing lagi dibenak kita. Berbagai gambaranpun muncul ketika kita mendengar kata “Susuk”. Mulai dari dukun, kecantikan, pengasihan, mendapat kekuatan, menunda kehamilan dan sebagainya.

Lima Nasihat KH. Ahmad Sahal Gontor yang Tak Boleh Dilupa

Mbah KH. Ahmad Sahal lahir di Gontor Ponorogo 22 juni 1901, meninggal 9 april 1977, beliau putra ke 5 dari Kyai Anom Besari.

Bepergian Jauh Dikhususkan Ziarah Kubur, Boleh? Begini Penjelasannya

Memangnya boleh jauh-jauh hanya sekedar melakukan ziarah kubur? Berikut praktik ziarah kubur yang dijalani oleh ulama ahli hadis, Ibnu Hibban, yang beliau tulis dalam kitabnya Masyahir Ulama Al-Amshar:

Ustadzah Inarotul Ain: Bolehkah Mendoakan Hal Buruk Kepada Orang Lain?

Laduni.ID Jakarta – Ketika kita membenci seseorang, sering kali kita mendoakan yang buruk. Lalu apakah ini menjadi sesuatu yang baik bagi kita? Tidak sama sekali ungkap Ustadzah Inarotul Ain dikutip dari kanal YouTube Salaam Indonesia.

Tidak Boleh memberontak dan Sabar Dalam Keta’atan

Laduni.ID Cianjur – Ta’at kepada pemimpin adalah suatu kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman,

Hal-hal yang Boleh Dilakukan di Masjid

Masjid adalah tempat ibadah umat muslim. Di Indonesia, selain masjid juga ada istilah musholla, surau, dan langgar. Selain menjadi tempat peribadatan, masjid juga digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, mengaji Al Quran, bancaan, diskusu

Menikah di Bulan Muharam, Boleh atau Tidak? Begini Penjelasan Mufti Al-Azhar

Dalam ajaran Islam menganjurkan untuk menyegerakan pernikahan jika telah mampu secara financial dan fisik. Menikah adalah salah satu sunah Rasulullah SAW dari sekian banyaknya sunah

Dua Hal Ini yang Memperbolehkan Operasi Sesar

Operasi sesar adalah operasi yang bertujuan untuk mengeluarkan janin dari perut ibunya, baik itu dilakukan setelah janin tersebut sempurna penciptaannya atau sebelumnya. Terdapat dua kondisi diperbolehkannya melakukan operasi sesar

Hadis Imam Bukhari No. 253 : Bolehkan seseorang yang junub memasukkan tangannya ke dalam air sebelum mencucinya

Bolehkan seseorang yang junub memasukkan tangannya ke dalam air sebelum mencucinya

Hadis Imam Bukhari No. 254 : Bolehkan seseorang yang junub memasukkan tangannya ke dalam air sebelum mencucinya

Bolehkan seseorang yang junub memasukkan tangannya ke dalam air sebelum mencucinya

Hadis Imam Bukhari No. 255 : Bolehkan seseorang yang junub memasukkan tangannya ke dalam air sebelum mencucinya

Bolehkan seseorang yang junub memasukkan tangannya ke dalam air sebelum mencucinya

Hadis Imam Bukhari No. 256 : Bolehkan seseorang yang junub memasukkan tangannya ke dalam air sebelum mencucinya

Bolehkan seseorang yang junub memasukkan tangannya ke dalam air sebelum mencucinya

Hadis Imam Bukhari No. 286 : Wanita yang sedang haid boleh mencuci kepala suaminya dan menyisir rambutnya

Wanita yang sedang haid boleh mencuci kepala suaminya dan menyisir rambutnya

Hadis Imam Bukhari No. 287 : Wanita yang sedang haid boleh mencuci kepala suaminya dan menyisir rambutnya

Wanita yang sedang haid boleh mencuci kepala suaminya dan menyisir rambutnya

Hadis Imam Bukhari No. 301 : Apakah seorang wanita boleh shalat menggunakan pakaian yang pernah dipakainya ketika haid?

Apakah seorang wanita boleh shalat menggunakan pakaian yang pernah dipakainya ketika haid?

Hadis Imam Bukhari No. 332 : Jika seorang yang junub khawatir atas dirinya menjadi sakit, mati atau kehausan bila mandi, maka dia boleh tayamum

Jika seorang yang junub khawatir atas dirinya menjadi sakit, mati atau kehausan bila mandi, maka dia boleh tayamum

Hadis Imam Bukhari No. 333 : Jika seorang yang junub khawatir atas dirinya menjadi sakit, mati atau kehausan bila mandi, maka dia boleh tayamum

Jika seorang yang junub khawatir atas dirinya menjadi sakit, mati atau kehausan bila mandi, maka dia boleh tayamum

Hadis Imam Bukhari No. 406 : Jika seseorang memasuki suatu rumah apakah ia boleh shalat dimana saja dia mau....

Jika seseorang memasuki suatu rumah apakah ia boleh shalat dimana saja dia mau atau dimana diperintahkan tanpa menyelidiki terlebih dahulu?

Hadis Imam Bukhari No. 489 : Apakah boleh seseorang yang sedang shalat menepuk istrinya yang tidur melintang di hadapannya....

Apakah boleh seseorang yang sedang shalat menepuk istrinya yang tidur melintang di hadapannya agar dapat sujud dengan sempurna

Hadis Imam Bukhari No. 628 : Bolehkah imam memimpin shalat hanya dengan orang yang sudah hadir dan apakah imam menyampaikan khutbah jum'at ketika turun hujan

Bolehkah imam memimpin shalat hanya dengan orang yang sudah hadir dan apakah imam menyampaikan khutbah jum'at ketika turun hujan

Hadis Imam Bukhari No. 629 : Bolehkah imam memimpin shalat hanya dengan orang yang sudah hadir dan apakah imam menyampaikan khutbah jum'at ketika turun hujan

Bolehkah imam memimpin shalat hanya dengan orang yang sudah hadir dan apakah imam menyampaikan khutbah jum'at ketika turun hujan

Hadis Imam Bukhari No. 630 : Bolehkah imam memimpin shalat hanya dengan orang yang sudah hadir dan apakah imam menyampaikan khutbah jum'at ketika turun hujan

Bolehkah imam memimpin shalat hanya dengan orang yang sudah hadir dan apakah imam menyampaikan khutbah jum'at ketika turun hujan

Hadis Imam Bukhari No. 659 : Jika seorang imam memanjangkan shalat lalu ada orang yang ada keperluan maka dia boleh keluar lalu shalat sendirian

Jika seorang imam memanjangkan shalat lalu ada orang yang ada keperluan maka dia boleh keluar lalu shalat sendirian

Hadis Imam Bukhari No. 660 : Jika seorang imam memanjangkan shalat lalu ada orang yang ada keperluan maka dia boleh keluar lalu shalat sendirian

Jika seorang imam memanjangkan shalat lalu ada orang yang ada keperluan maka dia boleh keluar lalu shalat sendirian

Hadis Imam Bukhari No. 711 : Apakah Orang Yang Sedang Shalat Boleh Menoleh Karena Adanya Sesuatu atau Melihat Sesuatu atau Adanya Dahak di Arah Qiblat?

Apakah Orang Yang Sedang Shalat Boleh Menoleh Karena Adanya Sesuatu atau Melihat Sesuatu atau Adanya Dahak di Arah Qiblat?

Hadis Imam Bukhari No. 712 : Apakah Orang Yang Sedang Shalat Boleh Menoleh Karena Adanya Sesuatu atau Melihat Sesuatu atau Adanya Dahak di Arah Qiblat?

Apakah Orang Yang Sedang Shalat Boleh Menoleh Karena Adanya Sesuatu atau Melihat Sesuatu atau Adanya Dahak di Arah Qiblat?

Hadis Imam Bukhari No. 828 : Keutamaan Mandi Pada Hari Jum'at dan Apakah Anak Kecil Boleh Menghadiri Shalat Jum'at

Keutamaan Mandi Pada Hari Jum'at dan Apakah Anak Kecil Boleh Menghadiri Shalat Jum'at

Hadis Imam Bukhari No. 829 : Keutamaan Mandi Pada Hari Jum'at dan Apakah Anak Kecil Boleh Menghadiri Shalat Jum'at

Keutamaan Mandi Pada Hari Jum'at dan Apakah Anak Kecil Boleh Menghadiri Shalat Jum'at

Hadis Imam Bukhari No. 830 : Keutamaan Mandi Pada Hari Jum'at dan Apakah Anak Kecil Boleh Menghadiri Shalat Jum'at

Keutamaan Mandi Pada Hari Jum'at dan Apakah Anak Kecil Boleh Menghadiri Shalat Jum'at

Hadis Imam Bukhari No. 884 : Jika manusia berhamburan keluar meninggalkan Imam maka shalatnya imam dengan jamaah yang tersisa dibolehkan

Jika manusia berhamburan keluar meninggalkan Imam maka shalatnya imam dengan jamaah yang tersisa dibolehkan

Hadis Imam Bukhari No. 963 : Jika Masyarakat Meminta Kepada Imam Untuk Melakukan Shalat Istisqa' Maka DiaTidak Boleh Menolak Permintaan Tersebut

Jika Masyarakat Meminta Kepada Imam Untuk Melakukan Shalat Istisqa' Maka DiaTidak Boleh Menolak Permintaan Tersebut

Hadis Imam Bukhari No. 1051 : Ketika Seseorang Shalat Dengan Duduk Kemudian Dia Merasa Sudah Sehat Atau Merasa Lebih Baik Maka Dia Boleh Meneruskan Sisa Shalatnya Dengan Berdiri

Ketika Seseorang Shalat Dengan Duduk Kemudian Dia Merasa Sudah Sehat Atau Merasa Lebih Baik Maka Dia Boleh Meneruskan Sisa Shalatnya Dengan Berdiri

Hadis Imam Bukhari No. 1052 : Ketika Seseorang Shalat Dengan Duduk Kemudian Dia Merasa Sudah Sehat Atau Merasa Lebih Baik Maka Dia Boleh Meneruskan Sisa Shalatnya Dengan Berdiri

Ketika Seseorang Shalat Dengan Duduk Kemudian Dia Merasa Sudah Sehat Atau Merasa Lebih Baik Maka Dia Boleh Meneruskan Sisa Shalatnya Dengan Berdiri

Hadis Imam Bukhari No. 1358 : Tidak Boleh Menggabungkan Harta Yang Terpisah atau Memisahkan Harta Yang Sudah Berkumpul Dengan Tujuan Menghindari Kewajiban Mengeluarkan Zakat

Tidak Boleh Menggabungkan Harta Yang Terpisah atau Memisahkan Harta Yang Sudah Berkumpul Dengan Tujuan Menghindari Kewajiban Mengeluarkan Zakat

Hadis Imam Bukhari No. 1363 : Tidak Boleh Mengeluarkan Sebagai Zakat Kambing Yang Tua, Cacat (Buta Sebelah) atau Pejantan Kecuali Bila Dikeendaki Oleh Pemungut Zakat

Tidak Boleh Mengeluarkan Sebagai Zakat Kambing Yang Tua, Cacat (Buta Sebelah) atau Pejantan Kecuali Bila Dikeendaki Oleh Pemungut Zakat

Hadis Imam Bukhari No. 1458 : Firman Allah "(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi , barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats , berbuat fasik dan berbantah bantahan di dalam masa

Firman Allah "(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi , barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats , berbuat fasik dan berbantah bantahan di dalam masa mengerjakan haji…"

Hadis Imam Bukhari No. 1627 : Bolehkan orang-orang yang memberi minum jamaah haji atau selain mereka mabit di Makkah di malam-malam Mina?

Bolehkan orang-orang yang memberi minum jamaah haji atau selain mereka mabit di Makkah di malam-malam Mina?

Hadis Imam Bukhari No. 1694 : Orang yang sedang ihram tidak boleh membantu orang yang halal (tidak ihram) membunuh binatang buruan

Orang yang sedang ihram tidak boleh membantu orang yang halal (tidak ihram) membunuh binatang buruan

Hadis Imam Bukhari No. 1695 : Orang yang sedang ihram tidak boleh berisyarat kepada orang yang tidak ihram pada binatang buruan sehingga ia memburunya

Orang yang sedang ihram tidak boleh berisyarat kepada orang yang tidak ihram pada binatang buruan sehingga ia memburunya

Hadis Imam Bukhari No. 1801 : Orang yang bersetubuh di siang hari bulan ramadan, apakah ia boleh memberikan makanan untuk keluarganya sebagai kafarah?

Orang yang bersetubuh di siang hari bulan ramadan, apakah ia boleh memberikan makanan untuk keluarganya sebagai kafarah?

Hadis Imam Bukhari No. 1894 : Apakah orang yang iktikaf boleh keluar ke pintu masjid untuk suatu keperluannya

Apakah orang yang iktikaf boleh keluar ke pintu masjid untuk suatu keperluannya

Hadis Imam Bukhari No. 1993 : Pendapat yang mengatakan "Orang yang membeli sesuatu dengan serampangan (tanpa ditakar) maka ia tidak boleh menjualnya kembali hingga membawanya ke rumahnya.."

Pendapat yang mengatakan "Orang yang membeli sesuatu dengan serampangan (tanpa ditakar) maka ia tidak boleh menjualnya kembali hingga membawanya ke rumahnya.."

Hadis Imam Bukhari No. 1995 : Tidak boleh melakukan transaksi atas transaksi saudaranya atau menawar atas tawaran saudaranya

Tidak boleh melakukan transaksi atas transaksi saudaranya atau menawar atas tawaran saudaranya

Hadis Imam Bukhari No. 1996 : Tidak boleh melakukan transaksi atas transaksi saudaranya atau menawar atas tawaran saudaranya

Tidak boleh melakukan transaksi atas transaksi saudaranya atau menawar atas tawaran saudaranya

Hadis Imam Bukhari No. 1998 : Najsy (Menaikkan harga untuk menipu pembeli), dan pendapat yang mengatakan "Jual beli semacam itu tidak boleh…"

Najsy (Menaikkan harga untuk menipu pembeli), dan pendapat yang mengatakan "Jual beli semacam itu tidak boleh…"

Hadis Imam Bukhari No. 2007 : Jika mau, ia boleh mengembalikan hewan musharrah (tidak memerah susunya hingga tampak besar saat dijual), dan bagi yang sudah memerahnya maka wajib menyertaan satu sha' kurma

Jika mau, ia boleh mengembalikan hewan musharrah (tidak memerah susunya hingga tampak besar saat dijual), dan bagi yang sudah memerahnya maka wajib menyertaan satu sha' kurma

Hadis Imam Bukhari No. 2014 : Pendapat yang tidak membolehkan orang kota menjual kepada orang kampung tanpa upah

Pendapat yang tidak membolehkan orang kota menjual kepada orang kampung tanpa upah

Hadis Imam Bukhari No. 2081 : Bolehkah bersafar dengan budak wanita menyuruhnya istibra` (membersihkan rahim dari keberadaan benih)

Bolehkah bersafar dengan budak wanita menyuruhnya istibra` (membersihkan rahim dari keberadaan benih)

Hadis Imam Bukhari No. 2114 : Apakah seseorang boleh menyewakan dirinya untuk orang musyrik di wilayah perang?

Apakah seseorang boleh menyewakan dirinya untuk orang musyrik di wilayah perang?

Hadis Imam Bukhari No. 2131 : Barangsiapa menanggung hutang orang yang sudah meninggal maka ia tidak boleh manariknya kembali

Barangsiapa menanggung hutang orang yang sudah meninggal maka ia tidak boleh manariknya kembali

Hadis Imam Bukhari No. 2132 : Barangsiapa menanggung hutang orang yang sudah meninggal maka ia tidak boleh manariknya kembali

Barangsiapa menanggung hutang orang yang sudah meninggal maka ia tidak boleh manariknya kembali

Hadis Imam Bukhari No. 2133 : Barangsiapa menanggung hutang orang yang sudah meninggal maka ia tidak boleh manariknya kembali

Barangsiapa menanggung hutang orang yang sudah meninggal maka ia tidak boleh manariknya kembali

Hadis Imam Bukhari No. 2139 : Jika seorang pengembala atau wakilnya melihat kambing yang akan mati atau sesuatu yang merusak, maka ia boleh menyembelih atau memperbaiki yang ia takutkan kerusakannya

Jika seorang pengembala atau wakilnya melihat kambing yang akan mati atau sesuatu yang merusak, maka ia boleh menyembelih atau memperbaiki yang ia takutkan kerusakannya

Hadis Imam Bukhari No. 2232 : Budak bertanggungjawab dengan harta tuannya, ia tidak boleh menggunakannya kecuali seizin tuannya

Budak bertanggungjawab dengan harta tuannya, ia tidak boleh menggunakannya kecuali seizin tuannya

Hadis Imam Bukhari No. 2257 : Bolehkah mengambil barang temuan dan tidak membiarkannya sia-sia sehingga tidak diambil oleh orang yang tidak berhak

Bolehkah mengambil barang temuan dan tidak membiarkannya sia-sia sehingga tidak diambil oleh orang yang tidak berhak

Hadis Imam Bukhari No. 2262 : Seorang Muslim tidak boleh menzhalimi Muslim lainnya, juga tidak membiarkannya…

Seorang Muslim tidak boleh menzhalimi Muslim lainnya, juga tidak membiarkannya…

Hadis Imam Bukhari No. 2283 : Seseorang tidak boleh melarang tetangganya untuk menyandarkan kayu pada dinding rumahnya

Seseorang tidak boleh melarang tetangganya untuk menyandarkan kayu pada dinding rumahnya

Hadis Imam Bukhari No. 2818 : Apakah seseorang boleh minta untuk ditawan, dan orang yang tidak mau untuk ditawan, dan shalat dua rakaat saat akan dibunuh

Apakah seseorang boleh minta untuk ditawan, dan orang yang tidak mau untuk ditawan, dan shalat dua rakaat saat akan dibunuh

Hadis Imam Bukhari No. 3383 : Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Hadis Imam Bukhari No. 3384 : Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Hadis Imam Bukhari No. 3385 : Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Hadis Imam Bukhari No. 3386 : Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Hadis Imam Bukhari No. 3387 : Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Hadis Imam Bukhari No. 3388 : Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Hadis Imam Bukhari No. 3389 : Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Hadis Imam Bukhari No. 3390 : Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Hadis Imam Bukhari No. 3391 : Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Hadis Imam Bukhari No. 3392 : Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Hadis Imam Bukhari No. 3393 : Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Hadis Imam Bukhari No. 3394 : Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Hadis Imam Bukhari No. 3395 : Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Hadis Imam Bukhari No. 3396 : Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Hadis Imam Bukhari No. 3397 : Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Hadis Imam Bukhari No. 3398 : Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Hadis Imam Bukhari No. 3399 : Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Hadis Imam Bukhari No. 3400 : Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Hadis Imam Bukhari No. 3401 : Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Hadis Imam Bukhari No. 3402 : Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil kekasih…"

Hadis Imam Bukhari No. 4741 : Seorang bapak atau selainnya tidak boleh menikahkan (anak perempuannya yang) janda atau gadis kecuali dengan ridlanya

Seorang bapak atau selainnya tidak boleh menikahkan (anak perempuannya yang) janda atau gadis kecuali dengan ridlanya

Hadis Imam Bukhari No. 4742 : Seorang bapak atau selainnya tidak boleh menikahkan (anak perempuannya yang) janda atau gadis kecuali dengan ridlanya

Seorang bapak atau selainnya tidak boleh menikahkan (anak perempuannya yang) janda atau gadis kecuali dengan ridlanya

Hadis Imam Bukhari No. 4796 : Wanita tidak boleh menerima laki-laki lain di rumah suaminya kecuali dengan izin

Wanita tidak boleh menerima laki-laki lain di rumah suaminya kecuali dengan izin

Hadis Imam Bukhari No. 4797 : Wanita tidak boleh menerima laki-laki lain di rumah suaminya kecuali dengan izin

Wanita tidak boleh menerima laki-laki lain di rumah suaminya kecuali dengan izin

Hadis Imam Bukhari No. 4833 : Apa yang dibolehan bagi laki-laki untuk menyendiri dengan wanita di hadapan manusia

Apa yang dibolehan bagi laki-laki untuk menyendiri dengan wanita di hadapan manusia

Hadis Imam Bukhari No. 4898 : Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh merajam tanpa bukti"

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh merajam tanpa bukti"

Hadis Imam Bukhari No. 4905 : Jika seseorang menjatuhkan talak tiga, setelah itu sang wanita menikah dengan lelaki lainnya setelah iddah selesai, maka suami pertama tidak boleh lagi menyentuhnya

Jika seseorang menjatuhkan talak tiga, setelah itu sang wanita menikah dengan lelaki lainnya setelah iddah selesai, maka suami pertama tidak boleh lagi menyentuhnya

Hadis Imam Bukhari No. 4913 : Firman Allah "...Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat…"

Firman Allah "...Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat…"

Hadis Imam Bukhari No. 5171 : Pendapat yang mengatakan "Tidak boleh mencampur antara kurma muda dengan kurma kering (untuk dibuta perasan)

Pendapat yang mengatakan "Tidak boleh mencampur antara kurma muda dengan kurma kering (untuk dibuta perasan)

Hadis Imam Bukhari No. 5172 : Pendapat yang mengatakan "Tidak boleh mencampur antara kurma muda dengan kurma kering (untuk dibuta perasan)

Pendapat yang mengatakan "Tidak boleh mencampur antara kurma muda dengan kurma kering (untuk dibuta perasan)

Hadis Imam Bukhari No. 5173 : Pendapat yang mengatakan "Tidak boleh mencampur antara kurma muda dengan kurma kering (untuk dibuta perasan)

Pendapat yang mengatakan "Tidak boleh mencampur antara kurma muda dengan kurma kering (untuk dibuta perasan)

Hadis Imam Bukhari No. 5428 : Ucapan Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ; Tak boleh ada ukiran pada ukiran cincinnya

Ucapan Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ; Tak boleh ada ukiran pada ukiran cincinnya