Beberapa Kriteria Manusia dalam Hubungan Sosial Menurut Imam al-Ghazali

LADUNI.ID, Imam al-Ghazali, dalam kitab Bidâyatul Hidâyah menjelaskan bahwa ada tiga kategori golongan manusia, dilihat dari cara mereka bergaul dan bersosialisasi dengan sesama manusia.

Cara Mendidik Anak yang Sesuai dengan Ajaran Islam

LADUNI.ID, Orang tua pasti menghendaki anaknya menjadi manusia yang baik dan berhasil dalam hidupnya, bisa bermanfaat bagi sesamanya dan lebih-lebih menjadi anak yang berbakti.

Penyakit Imam Junaid Al-Baghdadi Sembuh Setelah Wudhu dan Shalat

LADUNI.ID, Al-Junaid bin Muhammad bin al-Junaid Abu Qasim al-Qawariri al-Khazzaz al-Nahawandî al-Baghdadi al-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan Al-Junaid al-Baghdadî, lahir di Nihawand, Persia, tetapi keluarganya bermukim di Baghdad, tempat ia belajar hukum Islam mazhab Imam Syafi'i, dan akhirnya menjadi qadi kepala di Baghdad.

Adab Anak kepada Orang Tua Menurut Imam al-Ghazali

LADUNI.ID, Dalam berinteraksi dengan orang tua, anak harus memperhatikan rambu-rambu etika yang disebut adab. Menurut Imam al-Ghazali sebagaimana disebutkan dalam risalahnya berjudul Al-Adab fid Din dalam Majmu'ah Rasail al-Imam al-Ghazali

Beginilah Sikap Perempuan Ketika Dilamar Seorang Laki-laki

LADUNI.ID, Islam memberikan catatan terkait sikap perempuan saat dilamar. Dalam kitab Adab fid Din, Imam Ghazali menyebutkan sebagai berikut.